Operationell uppdatering

Clavister lämnar härmed en operationell uppdatering av bolagets verksamhet, inklusive affärsuppdatering, viktiga operationella händelser, organisatoriska förändringar samt produktionsförbättringar

Hämta rapporten här

Summering

Den senaste veckans omfattande ransomware-attack, Petya, satte återigen det globala cybersäkerhetshotet i rampljuset. Uppskattningar gör gällande att mellan 12 500 och 16 000 datorer blev attackerade, i över 64 länder. Både stora och små organisationer fick sina data krypterade och oanvändbara. Hotbilden växer numera snabbare än någon gång tidigare i cyberhistorien.

Kunder som anammat den senaste versionen av Clavisters lösningar förblev skyddade även under denna senaste attack, vilket vi självklart är stolta över. Vi kommer att aktivt bygga vidare på vår innovationsplattform och marknadsstrategi för att kunna fortsätta skydda befintliga och tillkommande kunder från liknande attacker i framtiden. Clavisters styrelse och ledningsgrupp står enade bakom bolagets vision att göra den digital världen säkrare, och åstadkomma detta genom att fortsätta investera i människorna och teknologin bakom Clavister och genom att attrahera talanger i världsklass.

Vi är tacksamma över att våra kunder har fortsatt förtroende för vår vision i takt med att vi avser att växa vårt globala varumärke och vår verksamhet. Vi har ett betydande intresse från större finansiella aktörer, inklusive alternativ som innefattar långsiktig lånefinansiering, för att kunna bidra till såväl rörelsekapitalbehov som till starkare tillväxt givet de betydande kommersiella intressena. Bolaget hade per utgången av kvartal ett 2017 en likviditet om 75 MSEK, inklusive egna aktier om 16 MSEK. Detta kan ställas i relation till EBITDA för helåret 2016 som uppgick till -77 MSEK.

Affärsuppdatering och viktiga operationella händelser

Verksamheten expanderar i Japan
Försäljningen genom Canon IT Solutions växer, och den tidigare prognosen för bolagets utveckling på den japanska marknaden förblir oförändrad. Tidiga tekniska utmaningar har lösts, vilket bland annat den senaste ordern som uppgick till 1,6 MSEK påvisar. Ytterligare produktinköp från Canon IT Solutions förväntas under andra halvåret 2017.

NTT-BP har påbörjat sin utrullning av Clavister-produkter för sitt publika WiFi-nätverk. De första installationerna är tagna i drift på utvalda platser i Tokyo.

Kommersiellt genombrott i telekomaffären
Ordrar har erhållits från multipla mobiloperatörer, samtliga s.k. “Tier-1”-operatörer. Clavister förväntar sig att de erhållna ordrarna kommer att växa i värde över kommande år, och förväntar sig nya kommersiella ordrar på en återkommande basis. Återkopplingen från telekomkunderna har överträffat förväntningarna från både Clavister och bolagets kommersiella partners.

Under innevarande år har följande ordrar erhållits:

  • Juni 2017: Kommersiell order från en ”tier-1”-operatör i Latinamerika
  • April 2017: Kommersiell tilläggsorder från en västeuropeisk ”tier-1”-operatör
  • Mars 2017: Kommersiell order från en västeuropeisk ”tier-1”-operatör
  • Februari 2017: Testorder från en sydeuropeisk ”tier-1”-operatör

Clavister har även erhållit order på appliance-baserade (icke-virtualiserade) produkter vilket påvisar att Clavisters lösningar är konkurrenskraftiga även i traditionella nätverksmiljöer. Sammanfattningsvis visar detta att försäljningspotentialen i telekom-segmentet inte enbart är beroende av tillväxten av virtualisering, och inte heller av en enskild partner.

Prognosen för försäljning inom telekomsegmentet bibehålls på minst de nivåer som presenterades i den ”Affärsuppdatering avseende Service Provider-segmentet” som publicerades den 7:e juni 2017.

Sanmina utvalda för att producera svenska säkerhetsprodukter

Clavister har valt att förlägga produktionen av ett antal av bolagets produktmodeller i Sanminas fabrik i Örnsköldsvik, istället för i Asien. Produktionssamarbetet innebär en helsvensk produktserie, från utveckling, mjukvarudesign och testning, till slutgiltig produktion och montering. Som ett resultat förväntar sig Clavister kvalitetsförbättringar med lägre eftermarknadskostnader samt förbättrade bruttomarginaler på grund av mer sofistikerade och automatiserade produktionsprocesser.

Organisatoriska förändringar och kostnadsoptimeringar

Flera organisatoriska förändringar har genomförts för att bättre förbereda Clavister för en intensiv period framgent. Delar av kostnadsbasen har omallokerats till sälj- och säljstödjande funktioner, vilket i praktiken innebär att operationella kostnader konverteras till att vara intäktsdrivande. Dessutom har ett antal funktioner optimerats, vilket innebär reducerade kostnader under andra halvåret 2017.

Senaste mjukvaran minskar den höga inlärningströskeln för Clavister-produkter

Clavisters senaste mjukvaruversion, Clavister cOS Core version 12, kombinerar hög flexibilitet med en hög nivå av användarvänlighet, vilket drastiskt minskar inlärningströskeln för att installera och driftsätta Clavisgters produkter. Återkopplingen från tidiga kunder är väldigt positiv, vilket bådar gott för kommande kundprojekt.

//Ends

Hämta rapporten här

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Dahlander, IR
+46 736 796 740
peter.dahlander@clavister.com

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 5 921 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Clavister lämnar härmed en operationell uppdatering av bolagets verksamhet, inklusive affärsuppdatering, viktiga operationella händelser, organisatoriska förändringar samt produktionsförbättringar
Twittra det här