Uppdaterad finansiell kalender

Clavister (Nasdaq:CLAV) har beslutat att uppdatera sin finansiella kalender där kommande finansiella rapporter tidigareläggs jämfört med vad som tidigare aviserats i syfte att ge snabbare återkoppling till aktiemarknaden och investerare. I kvartalsrapport 2017-01-01 – 2017-03-31 publicerad den 31 maj 2017 presenterades nya datum, dock angavs ett felaktigt datum avseende rapport för kvartal tre varför vi går ut med detta förtydligande.

Korrekta datum för kommande kvartalsrapporter är som följer;

Q2 – 15 augusti (tisdag) 

Q3 – 25 oktober (onsdag) 

Q4 – 15 februari 2018 (torsdag) 

Rapporterna kommer att offentliggöras kl. 08.00 och finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.clavister.com.

En korrigerad kvartalsrapport bilägges. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

//Ends

Clavister Investor Relations kontakt:

Johan Öhman, CEO
P: +46(0)727 11 73 73
johan.ohman@clavister.com 

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 16.30. 

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 6 034 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Taggar:

Prenumerera