Utfall i emission av teckningsoptioner

Report this content

Örnsköldsvik, Sverige. Styrelsen i Clavister Holding AB beslöt den 27 april 2021, med stöd av emissionsbemyndigande från årsstämman 2020, att emittera högst 1 605 331 vederlagsfria teckningsoptioner till Europeiska Investeringsbanken (”EIB”), i enlighet med avtal ingånget med EIB i december 2017.EIB har tecknat samtliga 1 605 331 teckningsoptioner. Styrelsen har beslutat att tilldela samtliga tecknade teckningsoptioner till EIB.

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
John Vestberg, VD och koncernchef, +46 (0)660-29 92 00 eller ir@clavister.com

Om Clavister
Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Aktien Clavister Holding AB är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.

Dokument & länkar