Climeon i samarbete för klimatneutrala lösningar i Storbritannien

Report this content

Idag tillkännagav VH Global Sustainable Energy Opportunities plc ("GSEO"), ett börsnoterat investeringsbolag i London rådgivet av Victory Hill Capital Advisors LLP ("Victory Hill"), att finansiering säkrats för innovativa, klimatneutrala och flexibla energiprojekt i Storbritannien, vilka främjar energiomställningen mot mer förnybar elproduktion. Climeon har samarbetat med Landmark Power Holdings Ltd. för att designa och optimera utvecklingen av ett färdigt koncept att användas av projektutvecklare som bygger, installerar och äger liknande kraftverk .

Konceptet kan avsevärt minska kraftverkets utsläpp och kommer kunna balansera väderberoende källor, som vind- och solenergi. Denna lösning kommer att spela en viktig roll för att bygga en mer motståndskraftig och hållbar infrastruktur inom elkraft i det brittiska elnätet.

- Vi är stolta över att vara en teknisk leverantör i detta projekt och främja energiomställningen mot mer förnyelsebar elproduktion, säger Lena Sundquist, CEO, Climeon.

- Ur ett produktperspektiv är återvinningsprocessen för spillvärme från landbaserade och marina motorer väldigt lika varandra. Av denna anledning ser vi stora möjligheter i det här projektet när det gäller vårt maritima fokus, säger Jonas Måhlén, Head of R&D, Climeon.

 

Klicka här för att se Victory Hills pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Sundquist, CEO, +46 70 834 5228, lena.sundquist@climeon.com
Christina Bäck, Head of Sales & Markets, +46 707 544 727, christina.back@climeon.com

 

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.