Cline Scientific: Vetenskapliga rön stödjer patentansökan

Report this content

Mölndal, Sverige 2020-03-12

Cline Scientific (Spotlight Stock Market: CLINE B) skickar in vetenskapliga resultat för publicering från arbetet med att utveckla stamcellsterapi för broskskada.

Samarbetet med en forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet har resulterat i data som ligger till grund för den nyligen inlämnade patentansökan som ska skydda en metod för att producera broskceller från stamceller med Clines teknologi. Clines FoU-samarbete med akademin har hittills resulterat i två färdiga vetenskapliga studier samt data som ingår i den nyligen inlämnade patentansökan.

Organ och vävnad såsom brosk och lemmar bildas under embryots utveckling med hjälp av gradvisa ändringar i mängden av olika tillväxtfaktorer. På så vis startar cellprocesser som styr cellerna att utvecklas till specifika celltyper. Cline utnyttjar detta fenomen genom att fästa dessa biomolekyler till guldnanopartiklarna på gradientytorna och därmed skapa en miljö som efterliknar naturens egen barnkammare. Gradienterna används alltså under differentiering av stamceller mot brosk.

Vi har varit mycket fokuserade på detta arbete under lång tid och det är glädjande att vi nu har nått en viktig milstolpe. Resultaten har visat sig vara tillräckligt intressanta för att utgöra både en patentansökan och minst en vetenskaplig artikel om ämnet. Nu fortsätter arbetet med att utveckla en klinisk produkt, där det är vanligt att publicera och patentera milstolpar på vägen." säger Dr. Hanne Evenbratt, produktutvecklingschef.

Cline Scientific AB  

Argongatan 2C
431 53  Mölndal

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Cline har huvudverksamhet i Göteborg och grundades 2012 som ett resultat av ett långt forskningsprojekt inom yt-nanoteknologi.

Prenumerera

Dokument & länkar