CLS: Artikel om laserablation och imILT, författad av CLS medarbetare Cristina Pantaleone, publicerad av IntechOpen

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (CLS) meddelar att en ny artikel med rubriken ”Laser Ablation and Immune Stimulating Laser Thermotherapy” publicerades den 26 april 2019 av IntechOpen DOI:10.5772/intechopen86106. Artikeln är skriven av Cristina Pantaleone, Technical Manager Product Development på CLS, utgör ett kapitel i boken “Biological and Immunotherapy Approaches for Cancer Treatment” som publiceras av IntechOpen, världsledande inom utgivning av vetenskaplig litteratur och tillgängligt för alla on-line (open access).

Cristina Pantaleones artikel tar avstamp i det ökade intresse som under de senaste årtiondena märkts för ablation av tumörer. Ablation används för att krympa tumörer och kan därmed utgöra ett alternativ tillsammans med andra behandlingsmetoder för patienter där kirurgi inte är möjligt. Cristina Pantaleone, som har expertkunnande inom laserteknik, beskriver laserablation dvs laserljusets egenskaper, så som effekt, våglängd, puls, exponeringstid , och dess påverkan på vävnaden under behandling. Fokus i artikeln ligger på CLS immunstimulerande behandling imILT. Såväl pre-kliniskt arbete som en del av de behandlingar som gjorts inom CLS kliniska studier avseende säkerhet och handhavande av TRANBERG-systemet lyfts fram. Slutligen beskrivs den fallstudie som presenterades av Dr. Belarmino Gonçalves i form av en poster under ECIO 2019 i Amsterdam och som även i olika sammanhang omnämnts av CLS. 

-  Det är väldigt roligt att för möjlighet att sprida kunskap om laserablation och imILT på det här sättet. IntechOpen är tillgängligt för alla och det innebär att vi enkelt kan hänvisa till artikeln i olika sammanhang och att vi har möjlighet att nå många intressenter, säger Cristina Pantaleone, Technical Manger Product Development på CLS. 

Läs artikeln ”Laser Ablation and Immune Stimulating Laser Thermotherapy” 

Läs mer om IntechOpen 

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2019 kl 09:00 CET

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250. E-mail: ca@vhcorp.se. Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.