CLS: Desert Medical Imaging väljer TRANBERG®-systemet för klinisk studie inom MR-guidad FLA för prostatacancer

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) meddelar att TRANBERG®|Thermal Therapy System kommer att användas av Desert Medical Imaging (DMI) i samband med en fas II klinisk studie för att studera prostataablation hos patienter med lokaliserad prostatacancer. Produkter från andra företag kommer också att användas i studien.

-   Vi kom i kontakt med CLS och bolagets icke-kylda fibrer under en tidigare studie som vi genomfört, en studie som bland annat resulterade i en poster publicerad vid organisationen AUAs årliga möte, säger Bernadette M. Greenwood, BSc, PG Cert., RT (R) (MR) och en av de forskare som leder studien. Vår erfarenhet är att CLS produkter fungerar på ett tillfredsställande sätt avseende säkerhet, användarvänlighet och effektivitet. Därför  fortsätter vi nu att använda dem i vårt kliniska studieprogram, säger Bernadette M. Greenwood. 

-   Desert Medical Imaging är en pionjär och visionär inom avancerad, minimalinvasiv behandling av prostatacancer, en terapi som bygger på MR-styrd laserablation, säger Dan Mogren, Chief Commercial Officer på CLS. Vi är mycket nöjda och ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med DMI. Att de vill fortsätta använda våra produkter visar på CLS relevans och produkternas effektivitet, inom detta område, jämfört med andra ledande produkter inom urologi, säger Dan Mogren.

Om DMIs kliniska studie
Syftet med studien är att få information om effekten av MR-guidad, transrektalt introducerad, fokal laserterapi, med användning av MR-termometri i realtid, i en poliklinisk vårdsituation. Systemet är utformat för att avlägsna prostatavävnad med vägledning av magnetresonans och med hjälp av fokuserad laserenergi. Proceduren utförs polykliniskt vid ett radiologicenter under NCT 02234033.

I USA uppgick år 2017 antalet nya prostatacancerfall till cirka 161 360 och antalet dödsfall till cirka 26 730 enligt AACR. Behandling med fokal terapi för lokaliserad prostatacancer, med en risk som bedöms ligga på låg- eller medelnivå, undersöks nu i allt större utsträckning. 

 Om TRANBERG® | Thermal Therapy System från CLS 
CLS har utvecklat TRANBERG® | Thermal Therapy System för bildstyrd termisk högprecisionsterapi och ablation av mjuk vävnad. Systemet kan konfigureras för MR eller CT/US guidade procedurer med återkoppling av vävnadstemperatur för exakt terapi- och ablationskontroll. Systemet innehåller en mobil laserenhet, nya innovativa, icke-kylda laserapplikatorer, externa vävnadstemperatursensorer och procedurspecifika tillbehör. Den datorstyrda mobila laserenheten är utrustad med grafiskt användargränssnitt för pekskärm och ett integrerat system för mätning av vävnadstemperatur vid US/CT-vägledning. Mätning av vävnadstemperatur sker i realtid och kan användas för att styra uteffekten under värmebehandling eller ablation. Denna funktion erbjuder överlägsen säkerhet och ökar precisionen.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2018 kl 13:00

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera

Citat

Att DMI vill fortsätta använda våra produkter visar på CLS relevans och produkternas effektivitet, inom detta område, jämfört med andra ledande produkter inom urologi.
Dan Mogren, CCO