CLS deltar i Akademie der Deutschen Urologens symposium för fokal terapi i Dresden, Tyskland, den 22 januari 2020

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (CLS) kommer att demonstrera TRANBERG®-systemet vid ett symposium om fokal terapi, arrangerat av Akademie der Deutschen Urologen, i Dresden, Tyskland, den 22 januari 2020. Symposiet kommer att diskutera olika tekniker för fokal terapi med tillämpning inom urologiska indikationer, så som till exempel prostatacancer. Mötet hålls på Universitetssjukhuset Carl Gustav Carus i Dresden. 

- CLS kommer att finnas på plats för att demonstrera TRANBERG®-systemet och informera om de erfarenheter vi har från behandlingar inom urologiområdet genom våra kliniksamarbeten inom prostatabehandling på den amerikanska och kanadensiska marknaden. Det här är ett specialiserat möte som berör ett tillämpningsområde för fokal terapi där jag bedömer att CLS har intressant kunskap att bidra med, säger Dan Mogren, COO i CLS. 

Mer om Akdemie der Deutchen Urologen och Deutsche Gesellschaft für Urologie

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2020,
klockan 16:00 CET.

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ),utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se. 

Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se.

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.