CLS engångsmaterial utvärderas av Laser Prostate Centers of America i Texas, USA

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), har genom sitt dotterbolag CLS Americas Inc., fått en order från Laser Prostate Centers of America (LPCA), avseende CLS sterila engångsmaterial för MR-bildstyrd laserablation. LPCA, som är en ny kund för CLS, kommer att utvärdera bolagets produkter vid behandling med fokal laserablation (FLA) av tidig tumörsjukdom i prostata. Värdet på denna inledande order är cirka 55 000 kronor.

- Laser Prostate Centers of America är helt inriktade på behandling med fokal laserablation och har avancerad kompetens inom interventionell radiologi och urologi. Det finns också ett stort tekniskt kunnande i teamet vilket adderar ytterligare värde till den här affärsrelationen, säger Dan Mogren, CCO på CLS.

Prostatacancer är den vanligaste cancertypen hos män. I USA räknar man med ca 200 000 nya fall per år. Behandling med FLA är ett skonsamt behandlingsalternativ jämfört med kirurgi och strålning, som ofta ger skador på kringliggande vävnad och biverkningar i form av inkontinens och erektionsproblem.

Laser Prostate Centers of America finns i Houston, Texas. Läs mer här.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2 januari 2018, kl 13:00

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera

Citat

Laser Prostate Centers of America är helt inriktade på behandling med fokal laserablation och har avancerad kompetens inom interventionell radiologi och urologi. Det finns också ett stort tekniskt kunnande i teamet vilket adderar ytterligare värde till den här affärsrelationen.
Dan Mogren, CCO