• news.cision.com/
  • CLS/
  • CLS erhåller EU-patent för teknik och metod i bolagets introducer med integrerad mätning av vävnadstemperatur

CLS erhåller EU-patent för teknik och metod i bolagets introducer med integrerad mätning av vävnadstemperatur

Report this content

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (CLS) har fått ett nytt patent godkänt i EU. Patentet har rubriken ”Apparatus and Method for Controlling Laser Thermotherapy” och avser teknik och metod som används i bolagets nya egenutvecklade sterila engångsintroducer med integrerad mätning av vävnadstemperatur, en så kallad Tissue Temp Introducer. En av fördelarna med den patenterade tekniken och metoden är möjligheten att, genom att använda av en Tissue Temp Introducer, minska behovet av de separata temperaturprober som idag förs in i behandlingsområdet i syfte att övervaka och styra behandlingen. Patentet gäller till och med 2036.

– I linje med vår patentstrategi säkerställer vi unik teknik och funktionalitet i våra produkter. Tissue Temp Introducer är en produkt som är framtagen för att underlätta i de behandlingssituationer där läkaren upplever en svårighet att placera mer än ett instrument i behandlingsområdet. Produkten utvecklas i samarbete med några av de läkare som behandlat patienter med TRANBERG Thermal Therapy System. En del arbete återstår innan den kommersiella produkten är helt lanseringsklar, säger Stephan Dymling, CTO i CLS. 

Om TRANBERG® | Thermal Therapy System
CLS utvecklar och säljer TRANBERG Thermal Therapy System, inklusive ThermoGuide arbetsstation, för bildledd laserablationsbehandling med hög precision, med initialt fokus på behandling av prostatacancer, bukspottkörtelcancer, tumörer hjärnan samt epilepsi. Systemet är optimerat för behandling med CLS egenutvecklade imILT-protokoll, som har potential att stimulera immunförsvaret. Bildledd behandling innebär att läkaren under behandlingen använder magnetresonans (MR) eller ultraljud (US) för att identifiera behandlingsområdet, bestämma placering av instrument samt för att övervaka ablationsproceduren.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2021, kl 08:50 CET.

Dan J. Mogren, CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)705 – 90 11 40E-mail: dan.mogren@clinicallaser.com

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive specialdesignat sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi med potentiellt immunstimulerande effekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se.