CLS erhåller nytt patent i Kina för kontroll av temperatur vid behandling med bolagets immunstimulerande metod, imILT

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), har nu ytterligare ett godkänt patent i Kina. Det nya patentet skyddar CLS unika teknik för temperaturkontroll vid tumörbehandling med bolagets egna immunstimulerande metod, imILT. Precision i reglering av temperaturen är avgörande för att läkaren ska kunna planera för hur stort område som ska behandlas, vilket bland annat bestäms av tumörens storlek och volym. Patentet har rubriken ”Appartus and methods for controlling immunostimulating laser thermotherapy” (”Apparat och metod för kontroll av immunstimulerande termoterapi”) och har utgångsår 2033.

-    CLS har sedan tidigare ett bra patentskydd i Kina när det gäller grundtekniken och metoden. Det nya patentet handlar om att skydda den unika teknik vi har för att, med stor precision, kunna styra temperaturen under framför allt imILT-behandling, men även generellt vid behandling med laserablation, säger Stephan Dymling, CTO på CLS. Detta patent har vi sedan tidigare i Europa och nu har vi alltså även skydd för den här delen av vår teknik i Kina, säger Stephan Dymling. 

Enligt Grand View Research värderades 2018 världsmarknaden för tumörablation, där olika ablationstekniker tillsammans med laserablation ingår, till 1,03 miljarder USD, och beräknas visa en årlig tillväxt på cirka 11% under perioden 2019-2026. Marknaden drivs av det ökade antalet diagnostiserade cancerfall i kombination med allt större användande av minimalinvasiva behandlingsmetoder, till exempel laserablation. Dessa metoder har flera fördelar såsom, mindre smärta för patienten, snabbare återhämtning och färre komplikationer. Ablationstekniken är idag etablerad i Europa och USA och den starkaste tillväxten förväntas ske i Asien, främst i Kina och Indien. 

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019 kl 13:15.

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250. E-mail: ca@vhcorp.se. Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se