CLS får första beställningen på diffusorfiber, för MR-bildstyrd laserablation, från ledande sjukhus i USA

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), har mottagit sin första order på den egenutvecklade TRANBERG®|Laser Applicator Non-cooled av diffusortyp för MR-bildstyrd laserablation. Ordern kommer ifrån det ledande sjukhus i USA, som tidigare i år köpte TRANBERG® |Mobile Laser Unit.

Bakgrunden till köpet är att sjukhusets avdelning för interventionell radiologi har en omfattande verksamhet inom bildstyrd minimal-invasiv behandling av tumörsjukdom. Tillsammans planerar parterna ett samarbete med syfte att utvärdera och vidareutveckla CLS egen immunstimulerande behandlingsmetod, imILT®, samt med MR-bildstyrd laserablation. Värdet på denna första beställning uppgår till 50 000 kronor.

TRANBERG®|Laser Applicator Non-cooled av diffusortyp gör det möjligt att behandla större cancertumörer och kan användas för både imILT-behandling och laserablation.

- Med denna initiala order påbörjas ett samarbete i USA med en för oss mycket viktig kund. En kund vars varumärke väger oerhört tungt både i och utanför USA. Även om intäkten från denna första order inte är så stor är signalvärdet desto större, säger Dan Mogren, CCO i CLS. Att en ledande aktör väljer CLS diffusorfiber bygger förtroende för våra produkter och blir ett redskap i vårt fortsatta försäljningsarbete, avslutar Dan Mogren.

CLS utvecklar och marknadsför TRANBERG®|Thermal Therapy System inklusive engångsmaterial och metoder för skonsam och säker värmeinducerad behandling av cancertumörer. Bolaget köpte nyligen den del av det tyska laserteknikföretaget LMTB som omfattar utveckling och produktion av den diffusorteknologi CLS använder i sin produktportfölj. Teknologin bygger bland annat på unika lösningar inom mikrostrukturering, det vill säga formandet av den struktur som ger ljuset dess unika spridning.

CLS erhöll tidigare i år FDA-clearance för TRANBERG®|Laser Applicator Non-cooled av diffusortyp, vilket har inneburit att en marknadsintroduktion nu påbörjats.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni  2017 kl 10:45

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget, som har sitt huvudkontor i Lund och ett dotterbolag i Boston, USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplatser: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.