CLS får ny order avseende engångsmaterial från UTMB i USA, för behandling av tidig prostatacancer

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), har genom sitt dotterbolag CLS Americas Inc., fått ytterligare en order, avseende CLS sterila engångsmaterial för MR-bildstyrd laserablation, från University of Texas Medical Branch (UTMB). Ordervärdet uppgår till cirka 400 000 kronor.

- UTMB fortsätter att väljer våra produkter för behandling av patienter med tidig prostatacancer eller annan tumörsjukdom i prostata. UTMB har blivit en viktig referens för oss på USA-marknaden och samarbetet med sjukhuset fortsätter att utvecklas positivt, säger Dan Mogren, CCO på CLS.

I oktober 2017 tecknade CLS ett leverantörsavtal med UTMB och i samband med detta placerade UTMB en första order på CLS sterila engångsmaterial för MR-bildstyrd laserablation. Därefter har UTMB lagt ytterligare order på engångsmaterial och har även köpt CLS Mobile Laser Unit och arbetar därmed med ett komplett TRANBERG®| Thermal Therapy System.

CLS uppskattar att den totala adresserbara marknaden (USA/EU/Japan) för fokuserad laserablation (FLA) av benign prostatahyperplasi (BPH) och malign lokaliserad prostatacancer uppgår till cirka 500 000 behandlingar per år. 

Mer om University of Texas Medical Branch: www.utmb.edu

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018 kl 08:30

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera

Citat

UTMB fortsätter att väljer våra produkter för behandling av patienter med tidig prostatacancer eller annan tumörsjukdom i prostata. UTMB har blivit en viktig referens för oss på USA-marknaden och samarbetet med sjukhuset fortsätter att utvecklas positivt.
Dan Mogren, CCO