CLS får ny order avseende TRANBERG®-systemet från UTMB i USA

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), har genom sitt dotterbolag CLS Americas Inc., fått en order från University of Texas Medical Branch (UTMB)  avseende TRANBERG®|Thermal Therapy System. UTMB använder sedan tidigare rutinmässigt CLS engångsprodukter, för behandling av prostatacancer i tidig fas med bildstyrd fokal laserablation (FLA), och kommer nu även att använda TRANBERG-systemet vid denna behandling. Ordervärdet uppgår till cirka 240 000 kronor.

- Det är mycket glädjande att UTMB väljer att köpa vårt system och fortsätta använda våra produkter. Dr. Eric Walser har hittills använt CLS sterila engångsmaterial, för MR-bildstyrd fokal laserablation, vid behandling av cirka 20 patienter med tidig prostatacancer och produkterna fungerar mycket bra, säger Dan Mogren, CCO på CLS.

I oktober 2017 teckande CLS ett leverantörsavtal med UTMB och i samband med detta placerade UTMB en första order på CLS sterila engångsmaterial för MR-bildstyrd laserablation. Därefter har UTMB lagt ytterligare en order på engångsmaterial. Engångsmaterialet har använts tillsammans med ett lasersystem från en annan leverantör, men nu har alltså UTMB valt att investera i  CLS TRANBERG®|Thermal Therapy System.

CLS uppskattar att den totala adresserbara marknaden (USA/EU/Japan) för fokuserad laserablation (FLA) av benign prostatahyperplasi (BPH) och malign lokaliserad prostatacancer uppgår till cirka 500 000 behandlingar per år.

Mer om University of Texas Medical Branch: www.utmb.edu

Mer om Dr. Eric Walser och behandling med MR-bildstyrd laserablation finns i en film på CLS hemsida.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2018, kl 14:45

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera

Citat

Det är mycket glädjande att UTMB väljer att köpa vårt system och fortsätta använda våra produkter. Dr. Eric Walser har hittills använt CLS sterila engångsmaterial, för MR-bildstyrd fokal laserablation, vid behandling av cirka 20 patienter med tidig prostatacancer och produkterna fungerar mycket bra.
Dan Mogren, CCO