CLS får ny order avseende TRANBERG®-systemet från UTMB i USA

Report this content

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), har genom sitt dotterbolag CLS Americas Inc., fått en order från University of Texas Medical Branch (UTMB)  avseende TRANBERG®|Thermal Therapy System. UTMB använder sedan tidigare rutinmässigt CLS engångsprodukter, för behandling av prostatacancer i tidig fas med bildstyrd fokal laserablation (FLA), och kommer nu även att använda TRANBERG-systemet vid denna behandling. Ordervärdet uppgår till cirka 240 000 kronor.

- Det är mycket glädjande att UTMB väljer att köpa vårt system och fortsätta använda våra produkter. Dr. Eric Walser har hittills använt CLS sterila engångsmaterial, för MR-bildstyrd fokal laserablation, vid behandling av cirka 20 patienter med tidig prostatacancer och produkterna fungerar mycket bra, säger Dan Mogren, CCO på CLS.

I oktober 2017 teckande CLS ett leverantörsavtal med UTMB och i samband med detta placerade UTMB en första order på CLS sterila engångsmaterial för MR-bildstyrd laserablation. Därefter har UTMB lagt ytterligare en order på engångsmaterial. Engångsmaterialet har använts tillsammans med ett lasersystem från en annan leverantör, men nu har alltså UTMB valt att investera i  CLS TRANBERG®|Thermal Therapy System.

CLS uppskattar att den totala adresserbara marknaden (USA/EU/Japan) för fokuserad laserablation (FLA) av benign prostatahyperplasi (BPH) och malign lokaliserad prostatacancer uppgår till cirka 500 000 behandlingar per år.

Mer om University of Texas Medical Branch: www.utmb.edu

Mer om Dr. Eric Walser och behandling med MR-bildstyrd laserablation finns i en film på CLS hemsida.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2018, kl 14:45

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Prenumerera

Citat

Det är mycket glädjande att UTMB väljer att köpa vårt system och fortsätta använda våra produkter. Dr. Eric Walser har hittills använt CLS sterila engångsmaterial, för MR-bildstyrd fokal laserablation, vid behandling av cirka 20 patienter med tidig prostatacancer och produkterna fungerar mycket bra.
Dan Mogren, CCO