CLS får nya order från flera sjukhus i USA

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), har genom sitt dotterbolag CLS Americas Inc., fått nya order, avseende CLS sterila engångsmaterial för MR-bildstyrd laserablation, från tre olika sjukhus i USA. Den största beställningen kommer från University of Texas Medical Branch (UTMB), som nu rutinmässigt använder CLS produkter vid behandling av tidig tumörsjukdom i prostata. Den andra beställningen kommer också från en befintligt kund medan den tredje, mindre beställningen kommer från en ny kund, Desert Medical Imaging, som ska utvärdera CLS produkter. Beställningarnas sammanlagda värde uppgår till cirka 650 000 kronor.

- CLS målsättning för 2017 var att inleda försäljning i USA och det har vi gjort. Vi får återkommande beställningar från krävande kunder och det är ett gott betyg. Jag ser stora möjligheter för oss att på sikt bygga en lönsam verksamhet i USA, säger Dan Mogren, CCO på CLS. Vi har också en ny kund, Desert Medical Imaging, som har lång erfarenhet av behandling av prostatacancer med MR-styrd laserablation och som även bedriver studier inom området. Därför är det mycket glädjande att de valt att utvärdera våra produkter, säger Dan Mogren.

I oktober meddelade CLS att leverantörsavtal tecknats med två sjukhus i USA, där UTMB är det ena och ett större ledande sjukhus det andra. Avtalen innebär att CLS är godkänd som leverantör till sjukhusen. Båda sjukhusen har uttryckt att de är mycket nöjda med CLS produkter och de har alltså nu lagt nya beställningar.  

Läs mer om Desert Medical Imaging här.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 december 2017, kl 10:15

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Prenumerera

Citat

CLS målsättning för 2017 var att inleda försäljning i USA och det har vi gjort. Vi får återkommande beställningar från krävande kunder och det är ett gott betyg. Jag ser stora möjligheter för oss att på sikt bygga en lönsam verksamhet i USA.
Dan Mogren, CCO