• news.cision.com/
  • CLS/
  • CLS får order, värd ca 1,5 miljoner kronor, genom amerikanska distributören MRI Interventions

CLS får order, värd ca 1,5 miljoner kronor, genom amerikanska distributören MRI Interventions

Report this content

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ) har erhållit ytterligare order, från sin amerikanska distributör MRI Interventions, avseende TRANBERG®|Laser ApplicatorNon-cooledav diffusortyp. Ordern har ett sammanlagt värde av cirka 1,5 miljoner SEK. Senaste större order från den amerikanska distributören rapporterades i augusti i år och denna uppgick till 700 000 SEK.  

– Jag är mycket nöjd med hur samarbetet med MRI Interventions utvecklas och det är också positivt att våra befintliga kunder, som använder produkterna för behandling av tumörsjukdom i prostata, efterfrågar allt större volymer. De senaste veckorna har vi också kunnat berätta om intressanta interimsdata från kliniska studier, avseende MR-bildstyrd laserablationsbehandling av prostatacancer i tidig fas, där våra produkter använts. Dessa rapporter utgör viktiga pusselbitar i arbetet att ta marknadsandelar på den Nordamerikanska marknaden säger Dan Mogren, CCO på CLS.

CLS och MRI Interventions ingick i oktober 2018 ett avtal som innebär att MRI Interventions  har exklusiv rätt att distribuera och sälja CLS produkter, inklusive bolagets TRANBERG®-produkter för laserablation, i USA och Kanada, för användning vid all annan interventionell MR-ledd behandling än i ryggrad och hjärna. Parterna har även ett avtal avseende licensiering av CLS teknologi samt för utveckling av nästa generations plattformar inom navigering och laserablation, för användning vid kirurgiska ingrepp i ryggrad och hjärna. Läs mer om MRI Interventions.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2019 kl 10:00 CET

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ),utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se. 

Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se.

Prenumerera

Citat

Jag är mycket nöjd med hur samarbetet med MRI Interventions utvecklas och det är också positivt att våra befintliga kunder, som använder produkterna för behandling av tumörsjukdom i prostata, efterfrågar allt större volymer.
Dan Mogren, COO