CLS förstärker bolagets organisation och ledningsgrupp

Report this content

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (CLS), som utvecklar avancerade innovativa produkter för bildledd laserablation med hög precision, meddelar att bolaget stärker organisationen och ledningsgruppen.

Liselotte Nilsson tillträder en ny tjänst som ”VP Marketing & Scientific Marketing”. Hon har mångårig erfarenhet av marknadsbearbetning, marknadskommunikation, både kommersiell och vetenskaplig, samt av produktchefsskap från bland annat ProstaLund, Phase Holographic Imaging och Svar Life Science. Liselotte har en Master of Science inom Molekylärbiologi från Lunds Universitet.

Anders Qvarlander efterträder Lotta Ljungberg, som ”VP Regulatory Affairs & Quality Assurance”, och  tar därmed även plats i bolagets ledningsgrupp. Anders har lång erfarenhet av att leda arbete med marknadsexpansion, produktregistreringar och kvalitetssäkring inom medicinsk teknik från tidigare anställningar i bland annat Baxter, Arjo och Mediplast.

Gunilla Savring lämnar sin operativa roll i bolaget som ”Chief Investor Relations Officer” för att gå vidare till annan verksamhet. Ansvaret för IR övergår till tf VD Dan Mogren och CFO Lars-Erik Eriksson tills vidare.

– Jag välkomnar Liselotte Nilsson och Anders Qvarlander till CLS och ser fram emot att arbeta tillsammans med dem i det fortsatta arbetet med att utveckla CLS verksamhet och etablera TRANBERG som ett starkt varumärke inom minimal-invasiv vävnadsablation. Jag riktar även ett stort tack till Lotta Ljungberg och Gunilla Savring för de goda insatser de gjort för CLS och jag önskar dem lycka till med sina nya uppdrag, säger Dan Mogren, t f VD i CLS.

CLS utvecklar och säljerTRANBERG® produkter för bildledd minimalinvasiv laserablation med hög precision. I EU är produkterna godkända för behandling av mjukvävnad och malign tumörsjukdom. CLS fokuserar här initialt på behandling av malign tumörsjukdom i prostata i tidig fas, behandling av bukspottkörtelcancer samt behandling i hjärnan vid malign tumörsjukdom och läkemedelsresistent epilepsi. I USA har CLS produktportfölj ett marknadsgodkännande för ablation av mjukvävnad och säljs där främst för bildledd minimalinvasiv behandling i prostatan av malign tumörsjukdom i tidig fas. TRANBERG® produkterna är utvecklade även för behandling med CLS immunstimulerande behandlingsprotokoll imILT, med potential att uppnå abskopal (systemisk) behandling av spridd cancersjukdom i sent stadie. Bildledd behandling innebär att läkaren under behandlingen använder magnetresonans (MR) eller ultraljud (US) för att identifiera behandlingsområdet, bestämma placering av instrument samt för att övervaka ablationsproceduren med hög precision och noggrannhet.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2021, kl 13:00 CET.

Dan J. Mogren, t f VD, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)705 – 90 11 40 E-mail: dan.mogren@clinicallaser.com

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi med potentiell immunstimulerande effekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se. 

Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se