CLS förstärker organisationen och utökar ledningsgruppen med Mats Ekelund som ny Chief Medical Officer

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ) förstärker organisationen inom bolagets kliniska- och prekliniska verksamhet genom att rekrytera Mats Ekelund, leg. läkare och medicine doktor i kirurgi (Lunds Universitet), med lång erfarenhet från såväl klinisk verksamhet som forskning och utveckling i bolag så som Ferring Pharmaceuticals och AstraZeneca R&D. Som Chief Medical Officer (CMO) kommer Mats Ekelund att ingå i CLS ledningsgrupp. Han tillträder sin tjänst i oktober. Samtidigt har Jakob Axelsson, forskningschef, valt att lämna CLS och gå vidare till nya utmaningar. 

- Vi är mycket glada att kunna välkomna Mats Ekelund till vårt team. Mats tillför värdefull erfarenhet och kunskap, och kommer att ansvara framför allt för CLS kliniska verksamhet, men även i viss mån för prekliniskt arbete, inom de behandlingsmetoder där vi idag fokuserar, det vill säga imILT® och MRI-styrd laserablation, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS. Jag vill också säga tack till Jakob Axelsson och önska honom lycka till. Jakob har haft en drivande roll, framför allt när det gäller vårt prekliniska arbete, och det kommer att ske en successiv överlämning under hösten, där Mats Ekelund tar över en del uppgifter och övrigt kommer att läggas ut på externa leverantörer, säger Lars-Erik Eriksson.

CLS utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System som inkluderar engångsmaterial och metoder för skonsam och säker värmeinducerad behandling av cancertumörer. CLS bedriver idag kliniska studier för imILT® i Europa, inom bland annat bukspottskörtelcancer, bröstcancer och hudcancer. I USA utvärderas bolagets produkter för MRI-guidad laserablation av tidig tumörsjukdom i prostata.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2017, kl 10:30.

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera

Citat

Vi är mycket glada att kunna välkomna Mats Ekelund till vårt team. Mats tillför värdefull erfarenhet och kunskap, och kommer att ansvara framför allt för CLS kliniska verksamhet, men även i viss mån för prekliniskt arbete, inom de behandlingsmetoder där vi idag fokuserar, det vill säga imILT® och MRI-styrd laserablation.
Lars-Erik Eriksson, VD i CLS