• news.cision.com/
  • CLS/
  • CLS går in på urologimarknaden i Baltikum i samarbete med JSC Real Fusion, Vilnius, Litauen

CLS går in på urologimarknaden i Baltikum i samarbete med JSC Real Fusion, Vilnius, Litauen

Report this content

Lund, Sverige – Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ("CLS" eller "Bolaget") meddelade idag att bolaget har ingått ett icke-exklusivt distributionsavtal med JSC Real Fusion för att marknadsföra och sälja CLS-produkter i de baltiska staterna Litauen, Lettland och Estland. Avtalet kommer att göra det möjligt för Real Fusion att inte bara direkt sälja och distribuera CLS-produkter utan också att erbjuda leasingavtal och genomföra produktutvärderingsprogram och studier på de marknader som omfattas av avtalet.

"Vi ser stor potential för kommersiell introduktion av CLS andra generation TRANBERG® Thermal Therapy System för bildstyrd laserablation av lokaliserad prostatacancer på våra marknader", säger Gediminas Česnavičius, VD för JSC Real Fusion. "Våra kliniska partners inser mervärdet av att kunna utföra både bildstyrda riktade biopsier och, vid diagnostiserad lokaliserad cancer, bildstyrd fokuserad laserablation med användning av det gemensamma standardiserade arbetsflöde som CLS-produkter erbjuder."

 

"Real Fusion är en bevisad pålitlig partner för kliniker i Baltikum och erbjuder redan idag utrustning för bildstyrda prostatabiopsier. Att utöka sitt erbjudande från biopsi till minimal invasiv fokal laserablationsbehandling är nästa logiska steg", säger Perjan Pleunis, VP Sales in Europe på CLS. "Genom detta kombinerade erbjudande kan patienter nu erbjudas snabba, exakta och skonsamma minimalinvasiva prostataprocedurer där de medicinska teamet arbetar i en väl integrerad miljö."

Om prostatacancer

Omkring 1 400 000 nya fall av prostatacancer rapporteras per år i världen, varav cirka 350 000 inom EU. Även om landskapet för prostatacancerbehandling visar på flera behandlingsalternativ, finns det fortfarande ett viktigt ouppfyllt behov för patienter med lokaliserad prostatacancer som utvecklats till ett mellanrisk-stadium. De för närvarande tillgängliga kirurgiska alternativen visar betydande risker och biverkningar relaterade till urin- och erektilfunktioner och livskvalitet.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Dan J. Mogren, VD, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Telefon: +46 (0) 70-590 11 40

E-post: dan.mogren@clinicallaser.com

 

 

Om CLS

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se.

 

Mer information om CLS finns på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

 

 

Om JSC Real Fusion

På JSC Real drivs vi av en önskan att förnya och förbättra människors livskvalitet. Vårt uppdrag är att föra medicinska innovationer närmare vårdgivare och ge dem möjlighet på deras resa mot att expandera precisionsmedicin, omvandla vårdleverans och förbättra den övergripande patientupplevelsen. Vi gör detta genom att introducera innovativ teknik och nya medicinska lösningar för vårdpersonal. På samma sätt stöder vi dem i varje steg i processen genom utbildning, konsultationer och utbyte av bästa medicinska praxis.

För mer information om Real Fusion, vänligen besök Bolagets hemsida: https://realfusion.eu

 

Prenumerera