• news.cision.com/
  • CLS/
  • CLS genomför riktad emission om sammanlagt 12 MSEK i samband med företrädesemissionen

CLS genomför riktad emission om sammanlagt 12 MSEK i samband med företrädesemissionen

Report this content

Styrelsen i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ("CLS" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019 och som tidigare kommunicerats via pressmeddelande den 18 december 2019, beslutat att utöka den riktade emission som  genomförs i samband med företrädesemissionen. Styrelsen har således beslutat att ge ut ytterligare 1 227 241 B-aktier till en kurs om 5,80 kronor, vilket är samma teckningskurs som i den förestående företrädesemissionen. Bolaget tillförs därmed ytterligare 7 MSEK, totalt cirka 12 MSEK, genom den riktade emissionen. 

Investerare i den riktade emissionen är bland andra Modelio Equity AB och Gerhard Dal (som tidigare kommunicerats) samt ett begränsat antal externa investerare, varav två är svenska Family Offices.

”Det är roligt att intresset för CLS är så starkt att vi har kunnat utöka den riktade emissionen som vi kommunicerade den 18 december 2019. Investerarna i emissionen är både kunniga inom Life Science-området och långsiktiga” säger Lars-Erik Eriksson, vd CLS

På grund av arbetet med den riktade emissionen kommer Bolagets prospekt inför den kommande företrädesemissionen att offentliggöras på fredag den 17 januari 2020, istället för torsdag den 16 januari som tidigare kommunicerats. Tilldelning av aktier i den riktade nyemissionen kommer att ske först i samband med att företrädesemissionen slutligen registreras av Bolagsverket. Således kommer deltagarna i den riktade nyemissionen inte ha företrädesrätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa erforderligt rörelsekapital till Bolaget på marknadsmässiga villkor.

Rådgivare 
Redeye AB är finansiell rådgivare till CLS i samband med emissionen. 

Aktieinvest Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Kontaktpersoner för mer information

CLS
Lars-Erik Eriksson, VD, e-post: lars-erik.eriksson@clinicallaser.com Tel: +46 702 903 300

Certified Adviser
FNCA AB Tel +46 8 528 00 399, info@fnca.se

Denna information är sådan som CLS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2020 kl. 10:30 CET. 

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ),utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se. 

Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se.