CLS har avslutat sina kliniska studier inom ramen för Horizon2020, interimsrapport kommer att vara klar i november 2018

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), har, i linje med vad som tidigare meddelats, avslutat rekryteringen i de tre kliniska studier som bolaget genomför inom ramen för det Horizon2020-projekt som startade 2016. Projektet avser säkerhet och genomförande av imILT-behandling av bröstcancer och bukspottkörtelcancer, och studierna har bedrivits vid tre sjukhus i Europa: Institut Paoli-Calmettes i Frankrike, Portoguese Institut of Oncology i Portugal samt Nottingham University Hospital i England.

Den 31 juli, då studierna stängdes för rekrytering, helt enligt det avtal som CLS har med EU, hade samtliga fem patienter enligt protokollet i Marseille-studien behandlats, avseende bukspottkörtelcancer. I Portugal planeras behandling av ytterligare patienter, också här gällande bukspottkörtelcancer,under augusti, vilket då innebär att majoriteten av de planerade tio patienter behandlats inom studien. Bröstcancerstudien i Nottingham har behandlat två patienter av planerade fem. 

-  Vi är nöjda med de resultat vi fått avseende säkerhet och genomförande av imILT så här långt. Ytterligare uppföljning kommer att göras de kommande månaderna inför den rapport som ska lämnas till EU i november. Vi kommer också att fortsätta dialogen, framför allt med de sjukhus som genomför studierna inom bukspottkörtelcancer, för att finna fortsatta samarbetsformer, säger Mats Ekelund, Chief Medical Officer på CLS. 

CLS har också beslutat att, samtidigt med att studierna i Horizon2020-projektet avslutas, även avsluta den kliniska studie vid J W Goethe University Hospital i Frankfurt, som ingått i CLS studieprogram sedan 2014. Tre patienter har behandlats inom studien, med gott resultat avseende säkerhet och handhavande. 

- Protokollet för studien i Frankfurt har varit formulerat så att det blivit svårt att hitta patienter som är lämpliga för behandling, även om vi gjort vissa justeringar. Över tiden har också CLS prioriteringar förändrats och vi har därför i samråd med professor Vogl, som är ansvarig för studien, beslutat att avsluta denna. Relationen med professor Vogl består och en dialog har inletts angående ett fortsatt samarbete, säger Mats Ekelund 

Immunstimulerande Interstitiell Laser Termoterapi (imILT®) är en poliklinisk värmeinducerad cancerimmunoterapi för varsam och effektiv behandling av de flesta typer av solida cancertumörer. 2016 fick CLS projektanslag om 2,1 miljoner euro (ca 20 miljoner kronor) godkänt av EUs ramprogram för forskning och innovation Horizon2020, SME Instrument fas 2. 

Mer information om Horizon2020 finns på https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2018 kl 10:40

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Taggar:

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera

Citat

Ytterligare uppföljning kommer att göras de kommande månaderna inför den rapport som ska lämnas till EU i november. Vi kommer också att fortsätta dialogen, framför allt med de sjukhus som genomför studierna inom bukspottkörtelcancer, för att finna fortsatta samarbetsformer.
Mats Ekelund, CMO