• news.cision.com/
  • CLS/
  • CLS imILT®-behandling av cancer i bukspottkörteln visar positiv trend avseende överlevnad

CLS imILT®-behandling av cancer i bukspottkörteln visar positiv trend avseende överlevnad

Report this content

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) meddelar att man inom ramen för sina pågående kliniska studier avseende imILT®-behandling av cancer i bukspottskörteln, vid analys av de sju första patienterna i studien, ser en positiv trend med genomsnittlig överlevnadstid på drygt tolv månader för de behandlade patienterna. Dessa data står sig väl vid jämförelse med publicerade resultat för lokalt avancerad, inoperabel bukspottskörtelcancer, som visar en medianöverlevnad betydligt under ett år  –  i vissa rapporter nio månader 1).

I CLS pågående kliniska studier för bolagets immunstimulerande lasertermoterapi, imILT, ingår bland annat två studier avseende effekten av imILT-behandling av bukspottkörtelcancer stadium III, det vill säga inoperabel tumör lokaliserad i bukspottkörteln utan påvisbara metastaser. Inom dessa två studier har i dag sammanlagt åtta patienter behandlats, varav den senaste patienten behandlades för endast några veckor sedan och därför ännu ej ingår i analysen.

  Eftersom studierna fortfarande pågår är den enda egentliga data som kan analyseras överlevnadsdata, säger Mats Ekelund, Chief Medical Officer på CLS. En analys av de sju första patienterna, visar emellertid en intressant positiv trend med en, för närvarande, medelöverlevnad på drygt 12 månader. Det har inte förekommit några allvarliga biverkningar, vilket är positivt med tanke på att bukspottskörteln ligger nära mycket känsliga strukturer, såsom stora kärl och tarm, säger Mats Ekelund.

  Behandlingen med TRANBERG-systemet har genomförts enligt studieprotokollet. Studierna pågår som sagt fortfarande och det ska bli intressant att följa utvecklingen efterhand som vi får ett större patientunderlag, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS.

Inga allvarliga biverkningar har förekommit. Två fall av påverkan på tarm och/eller gall/bukspottkörtelgångar har påvisats. Två av de behandlade patienterna har dessvärre avlidit cirka 15 månader efter given behandling, resterande patienter är i livet. Ingen patient har avlidit till följd av behandlingen eller komplikationerna.

1) Ansari D, Bauden M, Bergström S, Rylance R, Marko-Varga G, Andersson R. Relationship between tumour size and outcome in pancreatic ductal adenocarcinoma. Br J Surg. 2017 Apr;104(5):600-607.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2018 kl 10:30.

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se