• news.cision.com/
  • CLS/
  • CLS lanserar nyutvecklad teknik för enklare styrning av TRANBERG®-systemet

CLS lanserar nyutvecklad teknik för enklare styrning av TRANBERG®-systemet

Report this content

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), lanserar nyutvecklad teknik i form av en ”active introducer”  – en nål med integrerad temperaturmätare, som används för att föra in laserfibern i cancertumören. Som tidigare meddelats har CLS lämnat in en ansökan avseende europeiskt patent för den nya teknik som bolaget utvecklat. Genom den nya tekniken förenklas handhavande och styrning av TRANBERG-systemet under behandling.  

-  Den teknik som patentansökan avser har nu genomgått alla verifieringar och produktionsförberedelser som krävs för användning i CLS CE-märkta behandlingsystem. Det innebär att den nya produkten kan börja användas kliniskt, säger Stephan Dymling, CTO på CLS. Idag förs i vissa fall flera nålar in beroende på tumörens placering och storlek, en med fibern och en eller flera nålar med temperaturmätare. Att ha båda funktionerna i en och samma nål kan underlätta både handhavandet och precisionen vid behandling, säger Stephan Dymling

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2017 kl 13:15

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget, som har sitt huvudkontor i Lund och ett dotterbolag i Boston, USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplatser: www.clinicallaser.se

Prenumerera