• news.cision.com/
  • CLS/
  • CLS: Nasdaq Stockholm har beslutat överlämna regelöverträdelse till disciplinnämnden

CLS: Nasdaq Stockholm har beslutat överlämna regelöverträdelse till disciplinnämnden

Report this content

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (CLS) meddelar attbolaget idag mottagit information från Nasdaq, som innebär att Nasdaq överlämnat ett ärende avseende regelöverträdelse till disciplinnämnden. Bakgrunden till ärendet är att bolagets verkställande direktör tidigare har anlitats på konsultbasis istället för att vara anställd i bolaget, vilket är ett krav enligt regelverket för Nasdaq First North. CLS har korrigerat detta och ett anställningsavtal, med samma villkor som det tidigare konsultavtalet, ingicks i augusti 2018. Dock har viss offentliggjord information från CLS i detta hänseende inte varit korrekt. CLS samarbetar fullt ut med Nasdaq Stockholm och dess disciplinnämnd i den fortsatta hanteringen av ärendet.

Denna information är sådan som Clinical Laserthermia Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019, kl 16:30 CET

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250. E-mail: ca@vhcorp.se. Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se