CLS och Hospital da Luz i Aveiro, Portugal, inleder samarbete avseende imILT-behandling

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (CLS) och Hospital da Luz, en privat cancerklinik i Aveiro, Portugal, har inlett ett samarbete avseende behandling av solida cancertumörer med CLS immunstimulerande laserablationsmetod, imILT.  Behandlingarna utförs under ledning av Dr. Belarmino Gonçalves, som tidigare genomfört kliniska studier avseende imILT-behandling av bukspottkörtelcancer med TRANBERG-systemet. Dr. Gonçalves deltog också i CLS symposium vid konferensen ECIO 2019 i Amsterdam i april där han delade med sig om sina tankar kring cancerbehandling och behovet av nya behandlingsmetoder, så som imILT.

-  Vi är mycket glada över samarbetet med Hospital da Luz och Dr. Gonçalves. Samarbetet är ännu i tidig fas, men grundläggande processer på plats och sjukhuset har kunnat erbjuda behandling till ett fåtal patienter, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS. Vi har i dagsläget lånat ut en TRANBERG Laser Unit till Hospital da Luz och diskussioner pågår om de kommersiella delarna i samarbetet, säger Lars-Erik Eriksson. 

-  CLS tar idag emot en hel del patientförfrågningar. Det vi kan göra är att vi förmedlar kontakten mellan patientens ansvarige läkare lokalt och de läkare i Europa som har erfarenheter av TRANBERG-systemet och imILT och vill behandla inom eller utanför en studie. På Hospital da Luz är det Dr. Gonçalves som bedömer om patienten är behandlingsbar och har sedan den fortsatta kontakten med patienten, säger Mats Ekelund, Chief Medical Officer på CLS.

Hospital da Luz är Portugals största privata vårdorganisation, med sjukhus och mindre kliniker på flera platser i landet. De patienter som behandlas med imILT-metoden ingår inte i någon klinisk studie och all information, liksom uppföljning, hanteras av sjukhuset. CLS kommer inte att kommentera eller kommunicera information kring enskilda patienter. Patienterna bekostar själva sin behandling, eventuellt med stöd av privat sjukförsäkring. Så snart alla delar i samarbetet med Hospital da Luz är på plats kommer vi att lägga upp information på hemsidan om hur man som patient går till väga för att komma i kontakt med sjukhuset. Tills vidare går det bra att skicka mail till info@clinicallaser.com, så förmedlar CLS förfrågan vidare. Information om hur CLS hanterar personuppgifter finns på bolagets hemsida.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1juli 2019 kl 10:50 CET.

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250. E-mail: ca@vhcorp.se. Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera

Citat

Vi är mycket glada över samarbetet med Hospital da Luz och Dr. Gonçalves. Samarbetet är ännu i tidig fas, men grundläggande processer på plats och sjukhuset har kunnat erbjuda behandling till ett fåtal patienter.
Lars-Erik Eriksson, VD