• news.cision.com/
  • CLS/
  • CLS och Toronto General Hospital, Kanada, genomför klinisk studie avseende bildstyrd FLA-behandling av prostatacancer

CLS och Toronto General Hospital, Kanada, genomför klinisk studie avseende bildstyrd FLA-behandling av prostatacancer

Report this content

Clinical Laserthermia Systems ABs (publ) TRANBERG®|Thermal Therapy System och tillhörande engångsprodukter kommer att ingå i en klinisk studie, avseende MR-bildstyrd FLA-behandling av prostatacancer, som initierats av Toronto General Hospital i Toronto, Kanada. Studien omfattar 25 patienter och har erhållit etiskt godkännande samt godkännande från Health Canada. Den kommer att inledas under april 2018 och pågå i 24 månader. Syftet med studien är att utvärdera säkerhet och effekt vid behandling av prostatacancer med MR-bildstyrd fokal laserablation.

-  Det är glädjande att Toronto General Hospital valt våra produkter för sin kliniska studie. Vi kommer att på ett systematiskt sätt få tillgång till viktig data för hur våra produkter presterar inom MR-bildstyrd fokal laserablation. Studien omfattar män med prostatacancer i tidig fas, som ännu inte genomgått strålbehandling eller hormonbehandling, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS.

Studien vid Toronto General Hospital genomförs på initiativ av sjukhuset. CLS kommer att låna ut TRANBERG-systemet och stå för kostnader för de engångsprodukter som används vid varje behandling. I samband med att studien vid Toronto General Hospital startar har CLS beslutat att stänga den studie avseende imILT®-behandling av prostatacancer, som bolaget bedrivit vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö, men där det på grund av resursbrist inte varit möjligt att genomföra några behandlingar.

-  Inom prostatacancer kommer vi nu att koncentrera våra resurser på FLA-behandling och fortsätta etablera TRANBERG-systemet inom denna behandlingsmetod, där USA och Kanada är stora marknader. Det utesluter inte att imILT® på sikt också kan vara intressant för denna cancertyp, men vi ser ett värde i att bygga vidare på de aktiviteter vi har i USA och utnyttja möjligheten att vidare etablera TRANBERG-systemet för FLA-behandling av tidiga prostatacancer, säger Lars-Erik Eriksson.

 Toronto General Hospital kommer att registrera studien på clinicaltrials.gov.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018 kl 09:10.

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Prenumerera

Citat

Det är glädjande att Toronto General Hospital valt våra produkter för sin kliniska studie. Vi kommer att på ett systematiskt sätt få tillgång till viktig data för hur våra produkter presterar inom MR-bildstyrd fokal laserablation.
Lars-Erik Eriksson, VD i CLS