• news.cision.com/
  • CLS/
  • CLS poster från 9th Annual Brain Mets Congress finns nu tillgänglig på bolagets hemsida

CLS poster från 9th Annual Brain Mets Congress finns nu tillgänglig på bolagets hemsida

Report this content

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) deltar vid 9th Annual Brain Metastases Research and Emerging Therapy Conference i Marseille, 4-5 oktober, med en poster: Laser thermal therapy for brain metastases: Ex vivo and in vivo validation in an ovine brain model”. Arbetet som beskrivs i postern, och som bygger på tester gjorda i hjärnvävnad från får, visar att TRANBERG®|Thermal Therapy System är väl lämpad för ablationsbehandling av hjärnvävnad, med hög precision och tillförlitlighet. 

Postern finns nu tillgänglig på bolagets hemsida under 
https://clinicallaser.se/svenska-publikationer/posters/

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2019 kl 13:15

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ),utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se. 

Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se.