• news.cision.com/
  • CLS/
  • CLS produkter berörs inte av de brister som upptäckts hos bolagets leverantör av steriliseringstjänster för engångsinstrument

CLS produkter berörs inte av de brister som upptäckts hos bolagets leverantör av steriliseringstjänster för engångsinstrument

Report this content

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (CLS), meddelar att den leverantör, som bolaget kontrakterat för sterilisering av de engångsinstrument som används vid ablationsbehandling utförd med TRANBERG® Thermal Therapy System, har upptäckt allvarliga brister i sina steriliseringsprocesser. Enligt den information som CLS erhållit berörs inte någon av CLS produktserier av dessa brister, utan kan användas av de kunder och partners som fått produkterna levererade. CLS har god tillgång till sterila engångsinstrument i lager, som inte påverkats av bristerna i processen.

– På kort sikt har det som skett begränsad påverkan på CLS verksamhet och leveranser har kunnat ske enligt plan. CLS har god tillgång till sterila engångsinstrument i lager och vi bedömer att vi har tillräckligt med tid att finna en ny långsiktig lösning, om det skulle visa sig nödvändigt. Våra kunder och partners är informerade om den uppkomna situationen och vi har även en kontakt med Läkemedelsverket i ärendet, säger Dan Mogren, VD i CLS.   

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2021, kl 11:20 CET.

Dan J. Mogren, t f VD, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)705 – 90 11 40 E-mail: dan.mogren@clinicallaser.com

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive specialdesignat sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi med potentiellt immunstimulerande effekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se.