CLS produkter och metod planeras att användas i Immunophotonics studie avseende utvärdering av nytt läkemedel

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (CLS) förbereder för att ingå ett avtal som innebär att bolagets teknik och produkter kommer att användas i en klinisk studie som genomförs av det amerikanska bioteknikföretaget Immunophotonics Inc. Syftet med studien är att utvärdera effekten av ett nytt s k IP-001-läkemedel, från Immunophotonics, som är framtaget för att skapa, alternativt förstärka, en immunologisk effekt vid ablationsbehandling. Studien, som planeras genomföras vid ett antal olika sjukhus i Schweiz, finansieras av Immunophotonics. Mer information om samarbetet publiceras när avtalet undertecknats av parterna.

Mer om Immunophotonics

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2019 kl 09:00 CET.

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250. E-mail: ca@vhcorp.se. Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se