CLS styrelse upptar brygglån på 20 miljoner kronor som en del av planen för att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering

Styrelsen i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (CLS), har beslutat att uppta ett brygglån om 20 MSEK. Lånet utgör en del av styrelsens plan för säkerställande av en långsiktig finansiering för bolaget samt de resurser som krävs för att utnyttja de lovande resultat bolaget hittills sett i sina kliniska studier avseende imILT-behandling av bukspottkörtelcancer. 

-  Styrelsen arbetar med ett antal olika långsiktiga finansieringslösningar, inom ramen för det bemyndigande som erhölls vid årsstämman den 17 maj 2019, och för att säkerställa CLS behov av rörelsekapital fram till dess att dessa lösningar är på plats, har vi beslutat uppta ett lån om 20 MSEK, vilket tillsammans med nuvarande kassa bedöms täcka bolagets kapitalbehov för de kommande tolv månaderna. Kapitalet ger oss möjlighet att fortsätta utveckla verksamheten enligt plan, säger Hans von Celsing, styrelseordförande i CLS.

Långivare är Formue Nord Markedsneutral A/S (15 MSEK) samt Capono AB (5 MSEK). Lånet upptas till marknadsmässiga villkor. Om lånet inte återbetalats senast 31 maj 2020, eller om CLS genomför en nyemission före detta datum, har långivarna rätt konvertera lånet till aktier till marknadsmässiga villkor. 

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250. E-mail: ca@vhcorp.se. Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.