• news.cision.com/
  • CLS/
  • CLS styrelseordförande, Hans von Celsing, samt bolagets VD och medgrundare, Lars-Erik Eriksson, förvärvar A-aktier i CLS

CLS styrelseordförande, Hans von Celsing, samt bolagets VD och medgrundare, Lars-Erik Eriksson, förvärvar A-aktier i CLS

Report this content

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (CLS) meddelar att bolagets styrelseordförande Hans von Celsing, samt bolagets VD och medgrundare, Lars-Erik Eriksson, har förvärvat vardera 100 000 icke noterade A-aktier i CLS.

Hans von Celsing har förvärvat 100 000 A-aktier från Ted Kalborg. Som likvid för A-aktierna har Kalborg erhållit 120 000 B-aktier. Efter förvärvet innehar Hans von Celsing 100 000 A-aktier och 60 000 B-aktier. 

Lars-Erik Eriksson har, genom sitt bolag ELANO AB, förvärvat 100 000 A-aktier från Kenty Invest AB, som ägs av Richard Bagge. Som likvid för A-aktierna har Kenty Invest AB erhållit 120 000 B-aktier. Efter förvärvet innehar Lars-Erik Eriksson 300 000 A-aktier och 666 579 B-aktier. 

– Lars-Erik Eriksson och jag ser, liksom övriga i CLS styrelse, en stor potential i bolagets produkter och framtida utveckling.  När förfrågan om att förvärva A-aktier i CLS inkom var det därför naturligt för oss att genomföra transaktionen, säger Hans von Celsing, ordförande i CLS.

CLS AB har två aktieslag, icke noterade A-aktier, som ger rätt till tio (10) röster per aktie samt B-aktier, som ger rätt till en (1) röst per aktie. Antalet A-aktier uppgår till 600 000 stycken och innehas utöver av Hans von Celsing och Lars-Erik Eriksson, av CLS medgrundare Karl-Göran Tranberg.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2020,
klockan 09:00.

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
T: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive specialdesignat sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi med potentiellt immunstimulerande effekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se.