CLS tecknar distributionsavtal med MRI Interventions med exklusiv rätt till försäljning av CLS produkter i USA och Kanada

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (CLS) och MRI Interventions har idag ingått ett avtal som ger MRI Interventions exklusiv rätt att distribuera och sälja CLS produkter, inklusive bolagets TRANBERG®-produkter för laserablation, i USA och Kanada, för användning vid all annan interventionell MR-ledd behandling än i ryggrad och hjärna. Parterna har nyligen kommunicerat ett avtal avseende licensiering av CLS teknologi och utveckling av nästa generations plattformar inom navigering och laserablation, för användning vid kirurgiska ingrepp i ryggrad och hjärna, där parternas samarbete inom detta tillämpningsområde regleras.

Med det nya distributionsavtalet, som sträcker sig över två år, får CLS tillgång till MRI Interventions kunniga och etablerade säljteam med lång erfarenhet av försäljning av avancerade medtech-produkter på den nordamerikanska marknaden. 

-  CLS val av MRI Interventions till distributionspartner för USA och Kanada är helt i linje med vår strategi och målsättning att att ta en position inom MR-ledd laserablation på dessa marknader. MRI Interventions är väletablerade och med lång och djup erfarenhet från marknadsföring och försäljning av sina ClearPoint®-produkter till sjukhus och läkare inom interventionell MR. Vi ser mycket positivt på den omedelbara potential som avtalet innebär och ser fram emot ett nära samarbete med ett väldigt bra företag, säger Dan Mogren, Chief Commercial Officer på CLS.

- Avtalet utvidgar det samarbete som vi nyligen inlett med MRI Interventions, avseende licensiering och utveckling inom kirurgi i ryggrad och hjärna, och ger oss direkt tillgång till ett tjugo personer starkt säljteam med klinisk kunskap och ett stort kontaktnät, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS.

-  Jag är mycket nöjd med att nu kunna arbeta med CLS produkter och teknologi utöver det tidigare ingångna avtalet. Vi kommer att kunna utnyttja vår kommersiella organisation ännu bättre och skapa tillväxt. Samarbetet med CLS och tillgången till deras avancerade teknologi ger båda parter nya möjligheter till ökad lönsamhet och MRI Interventions en fortsatt utveckling enligt strategi, säger Joe Burnett koncernchef och VD i MRI Interventions. 

CLS ambition är att i samarbete med kunder och partners fortsätta att utvidga bolagets produktportfölj och erbjuda unika produkter som kan förbättra bildledd ablation och göra den till en  mer precis, förutsägbar, säker och effektiv behandlingsmetod. Genom att underlätta planering och genomförande, men även genom att införa innovativa metoder, så som immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILT®) är målet uppnå bättre behandlingsresultat.

 Om MRI Interventions, Inc.MRI Interventions bygger på styrkan i magnetisk resonanstomografi (MRI), och skapar innovativa plattformar för att utföra nästa generation av minimalt invasiva kirurgiska ingrepp i hjärnan. ClearPoint® Neuro Navigation System, som har fått 510 (k) clearance och är CE-märkt, använder ett sjukhus befintliga diagnostiska eller intraoperativa MR-sviter för att möjliggöra minimalinvasiva procedurer i hjärnan. Mer om MRI Interventions: www.mriinterventions.com  

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2018 kl 14:00

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera

Citat

CLS val av MRI Interventions till distributionspartner för USA och Kanada är helt i linje med vår strategi och målsättning att att ta en position inom MR-ledd laserablation på dessa marknader.
Dan Mogren, CCO i CLS