CLS tecknar leverantörsavtal med University of Texas Medical Branch i USA och tar emot första ordern

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), har genom sitt dotterbolag CLS Americas Inc. tecknat ett leverantörsavtal med University of Texas Medical Branch (UTMB). Avtalet innebär att CLS är godkänd som leverantör till UTMB, vilket är en förutsättning för att bolaget ska kunna leverera utrustning till sjukhuset. Ett avtal av den här typen innehåller inga åtaganden om framtida beställningsvolymer, men UTMB har lagt en första order på CLS sterila engångsmaterial för MR-bildstyrd laserablation. Ordervärdet uppgår till cirka 40 000 kronor.

Tidigare i år meddelades att UTMB använt CLS engångsprodukter vid behandling av tre patienter med tidig tumörsjukdom i prostata. Dessa gjordes i syfte att utvärdera TRANBERG® sterila engångsprodukter för just MR-bildstyrd laserablation och har bland annat resulterat i att CLS nu är godkänd som leverantör till UTMB.

- Vi har ytterligare fördjupat samarbetet med UTMB och kommit vidare i den process som inleddes i maj i år. Relationen med UTMB och Dr. Eric Walser är viktigt för oss även i andra diskussioner som vi för i USA. Vi tycker oss se början på en kommersiell acceptans för våra produkters egenskaper och prissättning och att vi därmed kan konkurrera med större etablerade leverantörer inom vårt marknadssegment, säger Dan Mogren, CCO på CLS.

CLS och UTMB har sedan augusti 2016 ett intentionsavtal (Letter of Intent) vars slutmål är rutinmässig behandling av cancerpatienter med TRANBERG®-produkter för MR-bildstyrd laserablation. Mer om University of Texas Medical Branch: www.utmb.edu

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl 16:00

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera

Citat

Vi har ytterligare fördjupat samarbetet med UTMB och kommit vidare i den process som inleddes i maj i år. Relationen med UTMB och Dr. Eric Walser är viktigt för oss även i andra diskussioner som vi för i USA. Vi tycker oss se början på en kommersiell acceptans för våra produkters egenskaper och prissättning och att vi därmed kan konkurrera med större etablerade leverantörer inom vårt marknadssegment.
Dan Mogren, CCO på CLS