CLS tecknar leverantörsavtal med ytterligare ett sjukhus i USA

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), har genom sitt dotterbolag CLS Americas Inc. tecknat ett leverantörsavtal med ytterligare ett sjukhus i USA. Avtalet har tecknats med det ledande amerikanska sjukhus, som tidigare i år har köpt såväl TRANBERG® |Thermo Therapy System som sterila engångsmaterial för MR-bildstyrd laserablation. Avtalet innebär att CLS är godkänd som leverantör till sjukhuset, vilket är en förutsättning för att bolaget ska kunna leverera utrustning. Sjukhuset har hittills använt det tidigare levererade TRANBERG-systemet samt engångsmaterial vid behandling av två patienter.

- De två behandlingarna som genomförts gäller en annan indikation än cancer och CLS produkter har fungerat bra i detta sammanhang. Att sjukhuset ser möjlighet för en bredare användning av våra produkter är naturligtvis mycket positivt för oss. Vi kan tyvärr i det här läget inte ge någon mer detaljerad information eftersom behandlande läkare vill ha möjlighet att publicera resultat från det pågående arbetet, säger Dan Mogren, Chief Commercial Officer i CLS.

CLS har sedan en tid tillbaka ett samarbete med sjukhusets avdelning för interventionell radiologi, som har en omfattande verksamhet inom bildstyrd minimal-invasiv behandling av tumörsjukdom. Syftet med samarbetet är att utvärdera och vidareutveckla CLS egen immunstimulerande behandlingsmetod, imILT®, samt MR-bildstyrd laserablation.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober kl 15:00

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.