CLS TRANBERG®|Thermo Therapy System utvärderas för behandling av kärlmissbildningar, vid sjukhus i USA

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), meddelade den 20 oktober 2017 att bolaget genom sitt dotterbolag CLS Americas Inc. tecknat ett leverantörsavtal med ett sjukhus i USA. Avtalet innebär att CLS är godkänd som leverantör till sjukhuset, vilket är en förutsättning för att bolaget ska kunna leverera utrustning. Sjukhuset har initialt använt levererade TRANBERG produkter för behandling av symptomatiska smärtsamma icke maligna kärlmissbildningar lokaliserade i torso eller yttre extremiteter.

- Som vi tidigare meddelat har två patienter behandlats. De har genomgått en bildstyrd laserbehandlingsprocedur, som syftat till smärtlindring och minskning/borttagning av kärlmissbildningen, med mycket gott omedelbart resultat. Förutom att kunna erbjuda patienter en effektiv och skonsam behandling, är målsättningen också, som vi tidigare sagt, att ge läkaren möjlighet att publicera resultat från det pågående arbetet, säger Dan Mogren, Chief Commercial Officer i CLS.

CLS har sedan en tid tillbaka ett samarbete med sjukhusets avdelning för interventionell radiologi, som har en omfattande verksamhet inom bildstyrd minimal-invasiv behandling av tumörsjukdom. Syftet med samarbetet är att utvärdera och vidareutveckla CLS egen immunstimulerande behandlingsmetod, imILT®, samt MR-bildstyrd laserablation.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2017 kl 15:40

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.