• news.cision.com/
  • CLS/
  • Desert Medical Imaging presenterade interimsresultat från klinisk studie avseende MR-bildstyrd FLA-behandling av prostatacancer vid AdMeTech 4thGlobal Summit

Desert Medical Imaging presenterade interimsresultat från klinisk studie avseende MR-bildstyrd FLA-behandling av prostatacancer vid AdMeTech 4thGlobal Summit

Report this content

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (CLS)(publ) meddelar att Bernadette M. Greenwood, BSc, PG Cert., RT(R)(MR) and John F. Feller, M.D. vid Desert Medical Imaging i Palm Springs, CA , USA, presenterade en poster vid konferensen AdMeTech 4th Global Summit on Precision Diagnosis and Treatment of Prostate Cancer i Boston, den 3-5 oktober 2019. 

Postern beskriver interimsresultat vid nio års uppföljning från en klinisk studie avseende behandling med MR-bildstyrd fokuserad laserablation av låg-medelrisk lokaliserad prostatacancer (NCT#02243033). Vid några av behandlingarna i denna kliniska studie har CLS produkt TRANBERG® laser applicator non-cooled använts. Denna produkt är optimerad för termisk ablationsbehandling med hög precision.  

Postern i korthet  

Titel: TRANSRECTALLY DELIVERED, OUTPATIENT MRI-GUIDED LASER FOCAL THERAPY OF PROSTATE CANCER: NINE YEAR INTERIM RESULTS” 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka behandlingseffekten av MR-bildstyrd fokuserad laserterapi för behandling av prostatacancer synlig med MR. Behandlingen görs transrektalt och sker polikliniskt.

Bakgrund: Laser har sedan decennier använts för att uppnå mjukvävnadsnekros. Kommersiellt tillgängliga system för genomförande av MR-bildstyrd biopsitagning gör det möjligt att föra in en laserfiber i en tumör, som efter biopsi fastställts vara en cancertumör, och genomföra ablationsbehandling av tumören, synlig i MR, med realtidstermomteri.  

Resultat: Inom studieprotokollet som uppfyller IRB och HIPAA, behandlades 146 män, 228 cancertumörer behandlades. Den totala tiden för MR-guidad behandling var 1,5 – 4 timmar. Inga allvarliga biverkningar eller dödfall rapporterades.

Diskussion och slutsats:  Data indikerar att polikliniskt, transrektalt genomförd MR-bildstyrd fokuserad laserterapibehandling av prostatacancer är säker och möjlig att genomföra. Med tanke på rådande diskussion om krav på minskade kostnader, och tonvikt på minimalinvasiv behandling av cancer, kan fokuserad behandling av prostatacancer komma att bli ett attraktivt alternativ. Den precisionen och kontroll som uppnås under MR-bildstyrning kan komma att ha fördelaktiga resultat när det gäller kostnadseffektivitet och livskvalitet, och detta utan att begränsa patientens möjligheter vid eventuellt behov av annan framtida prostatabehandling. Uppföljningen av de behandlade patienterna kommer att fortsätta under tjugo år som en del av den IRB-godkända studien. 

Författare till postern är: Bernadette M. Greenwood, BSc., PG Cert., RT(R)(MR)(ARRT) och John F. Feller, MD, Rob Toth, PhD, Desert Medical Imaging 

Läs postern här

 Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2019 kl 13:00 CET.

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ),utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se. 

Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se.