• news.cision.com/
  • CLS/
  • Doktor Sangeet Ghai presenterar interimsresultat från klinisk studie, avseende MR-bildstyrd FLA-behandling av prostatacancer i tidig fas, vid AdMeTech 4thGlobal Summit, den 3-5 oktober

Doktor Sangeet Ghai presenterar interimsresultat från klinisk studie, avseende MR-bildstyrd FLA-behandling av prostatacancer i tidig fas, vid AdMeTech 4thGlobal Summit, den 3-5 oktober

Report this content

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) meddelar att Dr. Sangeet Ghai, Toronto General Hospital i Toronto, Kanada, kommer att delta i AdMeTech 4th Global Summit on Precision Diagnosis and Treatment of Prostate Cancer, i Boston den 3-5 oktober, där han kommer att presentera en poster som beskriver interimsresultat från en pågående klinisk studie avseende MR-bildstyrd fokal laserablationsbehandling av prostatacancer i tidig fas. Behandlingarna i den kliniska studien har utförts med CLS TRANBERG®|Thermal Therapy System, optimerad för laserablation med hög precision. Postern har titeln ”Early Oncological and functional outcomes following MR-guided Focal Laser Ablation (MRgFLA)”. 

-  Det är mycket inspirerande att se dessa första delresultat från Dr. Sangeet Ghais arbete vid Toronto General Hospital, där TRANBERG®|Thermal Therapy System används. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete och att så småningom ta del av det slutliga resultatet av den här kliniska studien. Dr. Ghais arbete bidrar med värdefull klinisk data och med omfattande användarerfarenhet av CLS TRANBERG-produkter och teknologi när det gäller behandling av prostatacancer i tidig fas, säger Lars-Erik Eriksson, CEO at CLS. 

-  Interimsrapporten beskriver 14 patienter, som diagnostiserats med låg-medel-risk prostatacancer, med sex månaders uppföljning efter behandling. Rapporten visar uppmuntrande onkologiska och funktionella resultat på kort sikt för den här patientgruppen. Den långsiktiga effekten kommer att kunna säkerställas först under de kommande åren, säger Dr. Sangeet Ghai, Vice Chief of Research och Abdominal Radiologist vid Toronto Joint Department of Medical Imaging (JDMI)

Postern presenterar interim data från en pågående klinisk studie avseende totalt 25 patienter med MRI-bekräftad grade group (GG) 1, 2 eller 3, PSA≤ 20 ng/mL och ≤cT2a som behandlas med MRgFLA. Här rapporteras nu 14 patienter, med 15 tumörer, som hittills har följts upp till 6 månader. Medelvärdet för gruppens ålder ligger på 65 år (49-77år), prostatastorlek 49ml (19-175ml) och PSA värdet minskade från 6.75 (2-19,4ng/ml) till 3,78 ng/ml (0,45-12,69ng/ml). Vid 6 månaders uppföljning sågs 80% total tumörkontrollnivå. Tre patienter biopserades med GG2 vid ablationsstället eller i dess marginal och dessa patienter behandlades igen med fokal laserbehandling (uppföljning med biopsi ännu inte utförd). 

IPSS (vattenkastningssymptom) ökade tillfälligt med 27% vid 30 dagarsuppföljningen jämfört med baseline för att sedan sjunka till -21% från baseline vid 6 månaders uppföljning. IIEF (erektil funktion) minskade med i medel -31% vid 30 dagars uppföljning för att sedan öka till -21% efter 6 månader.

Postern kommer att finnas tillgänglig på CLS hemsida 
https://clinicallaser.se/svenska-publikationer/posters/ 

Om AdMeTech 4th Global Summit on Precision Diagnosis and Treatment of Prostate Cancer

 Författare till postern är: Sangeet Ghai1*, Nathan Perlis2, Masoom Haider1, Guan Hee Tan2, Kateri Corr2, Rosanna Chan1, Mark Gertner1, Alex Zisman2, Anna Konukhova1, Sarah Jokhu1, Theodorus van der Kwast3, Stuart McCluskey4, Antonio Finelli2. 

1 Jt Dept of Medical Imaging, University Health Network – Mt Sinai Hospital, University of Toronto 
2 Division of Urology, Dept of Surgical Oncology, University Health Network, University of Toronto 
3 Laboratory Medicine Department, University Health Network, University of Toronto
4 Dept of Anesthesia, University Health Network, University of Toronto 

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 koktober 2019 kl 14:00 CET.

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ),utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se. 

Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se.