Första patienterna behandlade med CLS TRANBERG-system i den kliniska studien vid Toronto General Hospital, Kanada

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) meddelar att de två första patienterna behandlats i den kliniska studie vid Toronto General Hospital i Toronto, Kanada där TRANBERG®|Thermal Therapy Systemingår.  Behandlingarna genomfördes enligt studiens protokoll utan några problem. Studien vid Toronto General Hospital i Toronto avser, som tidigare meddelats, MR-bildstyrd fokal laserbehandling (FLA) av prostatacancer. Studien görs på sjukhusets initiativ och omfattar 25 patienter. Syftet är att utvärdera säkerhet och effekt vid behandling av prostatacancer med MR-bildstyrd fokal laserablation.

- Behandlingarna gick som planerat och patienterna mår enligt uppgift väl. Utöver viktig data för hur våra produkter presterar inom MR-bildstyrd fokal laserablation, får vi återkoppling från den läkare som utför behandlingen om hur de upplever våra produkter. De är mycket positiva till framför allt vår fiber men även  både flexibiliteten och enkelheten i vårt system. Sjukhuset i Toronto har ett kunnigt multidiciplinärt team och jag ser fram emot det fortsatta samarbetet inom studien, säger Karin Peterson, Chief Product Officer i CLS. 

Den kliniska studien kommer att pågå under 24 månader och omfattar män med prostatacancer i tidig fas, som ännu inte genomgått strålbehandling eller hormonbehandling. Toronto General Hospital kommer att registrera studien på clinicaltrials.gov.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2018 kl 10:50.

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera

Citat

Behandlingarna gick som planerat och patienterna mår enligt uppgift väl. Sjukhuset i Toronto har ett kunnigt multidiciplinärt team och jag ser fram emot det fortsatta samarbetet inom studien.
Karin Peterson, CPO