Kommuniké från extra bolagsstämma i CLS

Report this content

Extra bolagsstämma i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) hölls den 18 mars 2019. 

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om en riktad nyemission av högst 91 756 B-aktier till vissa anställda i bolaget. Bakgrunden till nyemissionen är att bolaget under 2015 införde ett incitamentsprogram enligt vilket anställda i bolaget gavs rätt till rörlig ersättning om vissa särskilda målsättningar för bolaget uppfylldes. I enlighet med villkoren för incitamentsprogrammet ska viss del av den rörliga ersättningen investeras i nya B-aktier i bolaget. Teckningskursen i emissionen uppgår till 8 kronor per aktie, vilket motsvarar den genomsnittliga stängningskursen för bolagets B-aktie på Nasdaq First North under perioden 15 februari – 28 februari 2019.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2019 kl 14:50 CET

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250. E-mail: ca@vhcorp.se. Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se