Ny artikel om FLA-behandling av prostatacancer publicerad i JVIR. CLS samarbetspartner, Dr Eric Walser, UTMB, är medförfattare.

En ny artikel, avseende behandling med fokal laserterapi (FLA) av prostatacancer har publicerats i  

Journal of Vascular and Interventional Radiology (JVIR) Volume 30,Issue 3, March 2019. Sidorna 401-409.e2. Artikeln beskriver behandling och uppföljning av 120 patienter som har behandlats med fokal laserablation vid University of Texas, Medical Branch (UTMB).  

- Dr Eric Walsers kliniska arbete inom FLA-behandling av prostatacancer är ett mycket bra stöd för oss i vår marknadsföring av CLS TRANBERG®-system. I studien, som den här artikeln beskriver, ingår inte behandlingar utförda med CLS produkter, vilka sedan en tid tillbaka dock används som standard av Eric Walser, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS. 

Nedan finns en länk till artikeln. Länken kommer att vara aktiv under en begränsad tid framåt. 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Fauthors.elsevier.com%2Fc%2F1Ydbb3k~jJF88z&data=02%7C01%7Cstbwilli%40utmb.edu%7C96067a7cad19491b6ded08d69b767912%7C7bef256d85db4526a72d31aea2546852%7C0%7C0%7C636867330477533707&sdata=rgpUjCswQ74MtvBxlMo5aqt85F1RigQ98qo%2Fg0rOiBI%3D&reserved=0

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250. E-mail: ca@vhcorp.se. Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.