• news.cision.com/
  • CLS/
  • Ny klinisk studie av ablationsbehandling av kärlmissbildningar, där TRANBERG Thermal Therapy System använts, indikerar att metoden är säker och effektiv

Ny klinisk studie av ablationsbehandling av kärlmissbildningar, där TRANBERG Thermal Therapy System använts, indikerar att metoden är säker och effektiv

Report this content

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (CLS), som utvecklar avancerade innovativa produkter för bildledd laserablation med hög precision, meddelar att bolagets TRANBERG Thermal Therapy System, tillsammans med produkter från andra leverantörer, ingår en icke randomiserad, retrospektiv klinisk studie av behandling med MR-bildledd perkutan laserablation, respektive cryoablation, på sammanlagt 30 patienter med smärtsamma kärlmissbildningar i bål, armar/ben och händer genomförd av bland andra Dr. David Woodrum vid Mayo Kliniken, Rochester, Minnesota i USA. En vetenskaplig artikel, som ingående beskriver den kliniska studien och de uppnådda, lovande, resultaten publicerades nyligen i Journal of Vascular and Interventional Radiology

Patienterna följdes upp 6-12 månader efter behandling. För 23 patienter finns komplett uppföljning som bland annat visar på helt eller delvis minskad smärta och minskad svullnad som en effekt av behandlingen. I nio fall upplevde patienterna mindre komplikationer efter behandlingen, såsom mindre lokala blödningar och övergående trötthet. Inga biverkningar krävde avancerad behandling eller förlängd sjukhusvård. Slutligen pekar författarna på användbarheten av MR-termometri för att styra ablationen.

– Det är mycket glädjande att studien visar goda resultat och att TRANBERG-produkterna fungerat så som Dr. David Woodrum, och övriga i gruppen på Mayokliniken, önskat för behandling av kärlmissbildningar. Slutsatsen i studien, som pågått mellan 2014 och 2019, är att MR-bildledd perkutan laserablation, såväl som cryoablation, är säkra och effektiva behandlingsmetoder för den här typen av smärtsamma tillstånd, orsakade av missbildade blodkärl, i bål och extremiteter. Den här studien är en viktig referens för CLS i marknadsetableringen av TRANBERG-systemet och jag ser fram emot ett fortsatt samarbete med Dr. Woodrum och hans kollegor på Mayokliniken, säger Dan Mogren, tf VD i CLS.

CLS utvecklar och säljer TRANBERG® | Thermal Therapy System och MR-termometri utrustning för bildledd laserablationsbehandling med hög precision. I EU har CLS har valt att initialt fokusera på behandling av prostatacancer, bukspottkörtelcancer, tumörer i hjärnan samt epilepsi. I USA används TRANBERG-systemet för behandling av prostatacancer och kärlmissbildningar (arteriovenous malformation, AVM).  Systemet är optimerat för behandling med CLS egenutvecklade imILT-protokoll, som har potential att stimulera immunförsvaret. Bildledd behandling innebär att läkaren under behandlingen använder magnetresonans (MR) eller ultraljud (US) för att identifiera behandlingsområdet, bestämma placering av instrument samt för att övervaka ablationsproceduren.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2021, kl 08:30 CET.

Dan J. Mogren, t f VD, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)705 – 90 11 40 E-mail: dan.mogren@clinicallaser.com

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi med potentiell immunstimulerande effekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se. 

Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se