• news.cision.com/
  • CLS/
  • Utfall i nyemission till anställda – CLS tillförs cirka 726 TSEK

Utfall i nyemission till anställda – CLS tillförs cirka 726 TSEK

Report this content

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (”CLS” eller ”Bolaget”) har slutfört den riktade nyemission av B-aktier till vissa anställda i Bolaget som beslutades vid extra bolagsstämma den 18 mars 2019. Totalt tecknades 90 732 aktier i nyemissionen, varigenom Bolaget tillförs cirka 726 TSEK före emissionskostnader.  

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i CLS med cirka 8 393 SEK. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till cirka 3 209 216 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 34 694 553, varav 600 000 A-aktier och 34 094 553 B-aktier.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2019, kl 13:30 CET

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250. E-mail: ca@vhcorp.se. Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se