Veterinärklinik använder TRANBERG®-systemet för studie avseende behandling av cancer hos hundar. Studien finansieras av Sveland Djurförsäkringar.

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), kommer att tillhandahålla TRANBERG® |Thermal Therapy System samt engångsmaterial för en studie som genomförs på initiativ av veterinärkliniken ”Din Veterinär” i Helsingborg och som syftar till att kartlägga effekten av värmebehandling av cancertumörer hos hundar. Studien finansieras helt av Sveland Djurförsäkringar och genomförs på veterinärkliniken ”Din Veterinär”.

- Cancertumörer hos hundar är dessvärre inte ovanliga och kostnaderna för kirurgisk behandling blir ofta väldigt höga. Det ligger därför i vårt intresse att stödja forskning som kan bidra till att ta fram nya, mindre kostsamma, behandlingsmetoder för cancer hos husdjur, säger Anette Henriksson, VD för Sveland Djurförsäkringar.

- Vi är glada att vara delaktiga i detta forskningsprojekt. Behandlingen innebär i korthet att man värmebehandlar en tumör så att den minskar i storlek och successivt förstörs. Detta lämpar sig väl för tumörer som, på grund av sin lokalisation och art, inte kan behandlas med konventionell kirurgi. Om det fungerar bra kan det bli ett stort genombrott inom veterinäronkologin, säger leg veterinär Torkel Falk, Din Veterinär.

-  CLS ser positivt på denna forskning som bedrivs inom ett område som på sikt skulle kunna innebära en bredare användning av våra produkter. Vi kommer att följa projektet med stort intresse, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS. CLS strategiska fokus dock är oförändrat behandling av cancer hos människa, säger Lars-Erik Eriksson.


Mer om Sveland Djurförsäkringar

Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt bildades 1911 och har alltsedan dess erbjudit ett brett sortiment av djurförsäkringar till den svenska marknaden. Idag försäkras, förutom hundar och katter, även smådjur, hästar och lantbruksdjur. Mer information hittar du på Sveland Djurförsäkringars webbplats: www.sveland.se  

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober  2017 kl 16:00

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen Corporate Finance.  Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Om oss

Clinical Laserthermia Systems AB skall utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Prenumerera

Citat

- Cancertumörer hos hundar är dessvärre inte ovanliga och kostnaderna för kirurgisk behandling blir ofta väldigt höga. Det ligger därför i vårt intresse att stödja forskning som kan bidra till att ta fram nya, mindre kostsamma, behandlingsmetoder för cancer hos husdjur. Anette Henriksson, VD för Sveland Djurförsäkringar.
Anette Henriksson, VD för Sveland Djurförsäkringar
CLS ser positivt på denna forskning som bedrivs inom ett område som på sikt skulle kunna innebära en bredare användning av våra produkter. Vi kommer att följa projektet med stort intresse. CLS strategiska fokus dock är oförändrat behandling av cancer hos människa.
Lars-Erik Eriksson, VD i CLS