Bränslebytet breddar väg för biodiesel HVO

Report this content

Regeringen presenterade nyligen ett nytt förslag för att öka takten på att införa klimatsmarta drivmedel. Initiativet som kallas Bränslebytet innebär dels att en så kallad reduktionsplikt införs i Sverige och dels skatteförändringar som gynnar biobränslen. Colabitoil välkomnar långsiktiga och hållbara initiativ som underlättar för branschen, kunden och konsument.

Nyligen presenterade Regeringen Bränslebytet, som ett förslag till helt nya styrmedel som både reducerar transportsektorns utsläpp och över tid kan kraftigt öka användningen av biodrivmedel. I dag skulle i princip alla dieseldrivna fordon kunna drivas på enbart HVO, utan att dieselmotorerna skulle behöva ändras. De kvoter som nu föreslås ska successivt höjas för att nå målet att minska transportsektorns utsläpp med 70% till år 2030.

- Regeringens förslag till styrmedel för ökad andel biodrivmedel och ökad efterfrågan inom transportsektorn innebär att vi nu ser ännu ljusare på möjligheten att öka investeringstakten och   påskynda utvecklingen av den nya fabriken, säger Jan Nordlöf, Colabitoils VD

På Colabitoil välkomnar vi förslaget men vill samtidigt belysa att beslut från Regeringen måste vara långsiktiga för att branschen ska kunna öka investeringstakten. Regeringen bör särskilt skydda de koncentrerade biodrivmedlen, och vidga kvotplikten till andra transportslag. Att skattebefrielse för HVO utsträcks till 2020 och ges samma förutsättningar som för biogas är bra. Samtidigt krävs nya besked inom kort, för branschen är en tidshorisont på ett drygt år alldeles för kort.

Reduktionsplikt
Bränslebytet innebär att en så kallad reduktionsplikt som premierar att biobränslen införs i Sverige. Reduktionsplikten innebär en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser från bensin och dieselbränsle genom inblandning av biodrivmedel. Det främjar framför allt biodrivmedel med särskilt låga utsläpp av växthusgaser, som avancerade biodrivmedel. Det svenska systemet blir ett av de mest ambitiösa reduktionspliktssystemen i världen.

Skatt på bodiesel
Samtidigt föreslås ett antal förändringar av beskattningen på drivmedel. Målet är att främja biodrivmedel genom att ge skattefördelar till rena drivmedel och bränsle med hög andel biodrivmedel. Höginblandade och rena biodrivmedel får fortsatt skattebefrielse. Det kommer att innebära att priset på biodiesel sänks med 1,22 kronor per liter.

Läs också: Marknaden för HVO ökade med 71%

Jan Nordlöf VD
Telefon 072-333 70 77
E-post jan.nordlof@colabitoil.com 

FAKTA:
Förnybar diesel gjord på avfall och restprodukter kan minska växthusgasutsläppen med upp till 92% och bränsleförbrukningen med upp till 5% jämfört med konventionell diesel baserad på råolja. Andra generationens biodiesel, HVO (hydrerad vegetabilisk olja), har samma kemiska egenskaper som fossil diesel men framställs från vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. Idag står HVO för den största utsläppsminskningen och är det dominerande och snabbast växande biodrivmedlet på marknaden. HVO100 är ren biodiesel som inte spätts ut med råoljediesel.

OM FÖRETAGET:
Colabitoil Sweden AB
(publ) grundades 2013 med visionen om att utveckla framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget transportbranschen, företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa förnybara oljeprodukter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första fabrik för tillverkning av miljödiesel framställt av vegetabilisk olja. För mer information besök www.colabitoil.com

Taggar: