Dela

Kontakt

 • Colabitoil Sweden AB
  Nygatan 34 803 11 Gävle
  +46 771 10 10 40
  http://www.colabitoil.com
 • Magnus Nyfjäll

  VD/IR


  010-557 56 15
 • Citat

  - Colabitoil har i dag tecknat avtal med den första investeraren i Colabitoil Fuel Production. Colabitoil Sweden AB har för avsikt att sälja aktier i dotterbolaget för ett värde av femhundra miljoner kronor, motsvarande fem procent av aktierna i dotterbolaget. Vi är också glada att kunna bidra till att nå de högt uppsatta reduktionspliktsmålen i Europa.
  Jan Nordlöf, VD
  De globala behoven av förnybara drivmedel är mycket stort. I synnerhet med de mål som reduktionsplikt i Sverige och Europa innefattar. Fördelen med tekniken är att tillgången till råvaror är obegränsad. Vi tar därför direkt steget från Organofuels validerade teknik i laboratorium till uppförandet av en pilotanläggning och genomförande av tester under 2019.
  Jan Nordlöf, VD Colabitoil.
  Vi är glada för det fortsatta förtroendet och samarbetet. Vi ser positivt på nya gemensamma insatser som fortsätter att utveckla marknaden för förnybar diesel HVO100,.
  Jan Nordlöf, VD på Colabitoil
  Den Svenska marknaden är viktig för Neste och vi är glada över vårt fortsatta samarbete med Colabitoil. Vår HVO100, förnybara diesel, har blivit bra mottagen av våra svenska bilparksägare. Den är en koldioxidsnål, fossilfri diesel producerad från 100 procent förnybara och hållbara råmaterial, och den reducerar utsläpp av växthusgaser upp till 90% jämfört med den konventionella dieseln.
  Carl Nyberg, Vice President of Sales Scandinavia
  - VI är glada över samarbetet med Colabitoil AB som leverantör av HVO, det är en viktig pusselbit i vårt mål att leverera ett fossilfritt alpint världsmästerskap. Vi kommer med detta kunna erbjuda våra leverantörer, besökare och sponsorer möjligheten att tanka fossilfritt bränsle.
  Niklas Carlsson, VD Åre 2019 AB
  Vi förenar miljönytta, kundnytta och affärsnytta för ett hållbart samhälle
  Jan Nordlöf
  Med en vakansgrad på 1,5 procent har vi nått målet med att hyra ut våra lokaler.
  Jan Nordlöf, VD
  Vi är glada att förstärka teamet med Shiromini som Industridoktorand genom KK stiftelsen och Colabitoil. Tjänsten delas mellan projekt GronaPro på Mitt Universitet och Colabitoil och innefattar verifiering och optimering av mikrober i nedbrytning av biomassa för framställan av fria fettsyror
  Jan Nordlöf, VD
  - Förutom att uppnå operativa fördelar ökar vi också insynen genom att driva produktion och tankanläggningar i dotterbolag. Det gör det lättare för kapitalmarknaden och andra intressenter att analysera och förstå vår verksamhet.
  Jan Nordlöf, VD för Colabitoil
  - Vi är glada att Yilport Gävle valt oss som leverantör av HVO100. Vi har båda hållbarhet och miljön i tankarna och tillsammans bidrar vi till ett klimatsmart samhälle.
  VD, Jan Nordlöf
  - Colabitoils positiva utveckling fortsätter i tredje kvartalet. Förberedelser inför en notering på Aktietorget intensifierades under kvartalet och vi blev i slutet av oktober godkända för en notering på Aktietorget. Noteringen planeras att ske den 12 december och emissionsvolymen före kostnader uppgår till knappt 20 miljoner. I och med förvärvet av Hällberg & Son (som tidigare meddelats) samt öppnande av nya tankställen - både allmänna samt kundspecifika - samt tecknande av ett antal nya kundavtal har vi stärkt vår position på marknaden radikalt.
  VD, Jan Nordlöf
  - Avantherm AB kommer nu att fokusera främst på utveckling av nya förnyelsebara funktionella vätskor för transport och industri.
  Per Wiklund, VD för Avantherm AB
  Affären ligger i linje med vår tillväxtstrategi att växa geografiskt både organsik och via förvärv, samt ger oss möjligheten att ytterligare effektivisera logistiken.
  Jan Nordlöf, VD för Colabitoil AB
  Gustav har en relevant bakgrund med den erfarenhet och kompetens som vi efterfrågar. Vi ser fram emot att vidareutveckla Colabitoils ekonomi- och finansfunktion, som har en central roll i företagets strategiska utveckling tillsammans med Gustav och hälsar honom varmt välkommen till Colabitoil.
  VD, Jan Nordlöf
  Hällberg& Son AB är ett väletablerat företag med starka varumärken och en stark position i Hälsingland, Jämtland och Härjedalen. Företaget besitter en hög kompetens hos sina medarbetare samt goda kundrelationer utåt. Förvärvet ligger helt i linje med strategin för Colabitoil och våra ambitioner att med ett rikstäckande nätverk av tankanläggningar kunna erbjuda outspädd, 100 procent fossilfri HVO till både företag och privatpersoner.
  Jan Nordlöf, VD Colabitoil
  Genom försäljningen av Hällberg & Son AB tar vi klivet fullt ut i övergången från fossila bränslen till förnybara biodrivmedel. Vi ser mycket goda möjligheter till vidare utveckling och tillväxt för Hällberg & Sons medarbetare som en del av Colabitoil.
  Matts Hällberg
  – Green Friday är vårat sätt att uppmärksamma införandet av ren HVO (HVO100) på marknaden. Den del av gröna näring som vi representerar förtjänar en egen dag.
  Daniel Trabold, Vice VD Colabitoil
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera