Dela

Kontakt

 • Colabitoil Sweden AB
  Nygatan 34 803 11 Gävle
  +46 771 10 10 40
  http://www.colabitoil.com
 • Magnus Nyfjäll

  VD/IR


  010-557 56 15
 • Citat

  Betydande produktion av biodrivmedel skulle kunna sättas in idag under förutsättning att policy och regelverk som möjliggör långsiktiga investeringar implementeras, säger Magnus Nyfjäll. Vägen till en fossilfri värld kräver att vi tänker annorlunda och att vi vidtar åtgärder skyndsamt. På Colabit tror vi på att göra skillnad här och nu genom att använda det vi redan har.
  Magnus Nyfjäll, VD Colabit
  Genom samarbetet inom LSB (Leaders of Biofuel; Advanced Biofuel Coalition) får vi access till politiker och tjänstemän inom EU kommissionen och parlamentet. Det är ett bra komplement till det påverkansarbete vi redan gör i Sverige.
  Fredrik Törnqvist, Styrelsemedlem Colabit
  El är ju inte för alla, och fordon med förbränningsmotor kommer att rulla på våra vägar – och flyga – i decennier framåt. Med Colabits kommande produktionsteknik kommer vi att kunna erbjuda fossilfria kopior av dagens bensin, diesel och flygbränsle - och därigenom minska utsläppen av koldioxid med 90%.
  Magnus Nyfjäll, VD och Koncernchef Colabit
  För att göra skillnad redan idag måste vi använda den fordonsflotta vi har i Sverige och övriga världen – men vi måste använda ett smartare bränsle. Det är snabbspår som tilltalar privatpersoner och företagare i t ex transportbranschen som tänker hållbart och vill agera.
  Magnus Nyfjäll, VD och Koncernchef Colabit
  Här får vi möjlighet att dels stödja en förening som delar vår vision, och samtidigt kan vi bidra med kunskap och insikter om hur vi alla kan främja utvecklingen av ett fossilfritt samhälle här och nu..
  Magnus Nyfjäll, VD Colabit
  Den här investeringen ska bida till affärsnyttan för Brynäsare samtidigt som den snabbar på den gröna omställningen.
  Jakob Westerlund, Brynäs IF
  Vi fortsätter framåt enligt plan med projektering och djupare dialoger med designföretag och leverantörer. Målsättningen är att i samma stund som myndigheterna ger sitt officiella tillstånd ska vi börja bygga bioraffinaderi i Norrsundets hamn
  Magnus Nyfjäll, VD och koncernchef Colabit Sweden AB
  Vi är glada över att välkomna ytterligare medarbetare för att utöka och stärka vår närvaro ute bland våra kunder. Det är ett viktigt steg för Colabit att kunna erbjuda branschens alla drivmedel, och alltid med miljön i fokus.
  Tobias Gustavsson, försäljningschef Colabit
  Colabit har idag stark närvaro i större delen av landet och med dessa rekryteringar ser vi goda möjligheter att stärka vår närvaro främst i södra och västra Sverige.
  Magnus Nyfjäll, VD
  Det är jätteroligt att detaljplanen är beslutad. Vi jobbar intensivt på bred front nu för att kunna påbörja bygget av den nya anläggningen. En viktig del är det förberedande miljö- och säkerhetsarbete som vi driver tillsammans med externa parter för att uppfylla alla krav.
  Jan Nordlöf, styrelseordförande Colabit Sweden AB
  Det ska vara enkelt att vara klimatsmart och verksamheter som bilsport ska inte behöva bromsas upp. Vår vision är att hjälpa människor minska sin klimatpåverkan genom att skapa förnybara drivmedel som fullt ut kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Vi ser positivt på det här samarbetet som gynnar en hållbar bilsport med befintlig bilpark och infrastruktur
  Magnus Nyfjäll, CEO Colabitoil Sweden AB
  Det här känns verkligen bra. Vi får nu in en samarbetspartner inom hållbarhet som redan befinner sig i framkant av arbetet för fossilfritt bränsle, helt i linje med det mål som Svensk Bilsport har satt till 2030. Tittar vi på fordonsresande svensken så är de som utövar någon form av idrott i majoritet. Att vi nu ingår samarbete med ett företag som vänder sig både mot privatkunder och till företag i en utvecklande bransch kommer vi i bilsporten ha mycket nytta av
  Peter Lindkvist, Svensk Bilsport
  Att på ett betydande sätt minska och slutligen eliminera utsläppen är ett av de sista hindren för att motorbanor verkligen ska ses som stora resurser i samhället, både miljömässigt och socialt.
  Mikael Noren. Miljösamordnare Svensk Bilsport
  - Colabitoil har i dag tecknat avtal med den första investeraren i Colabitoil Fuel Production. Colabitoil Sweden AB har för avsikt att sälja aktier i dotterbolaget för ett värde av femhundra miljoner kronor, motsvarande fem procent av aktierna i dotterbolaget. Vi är också glada att kunna bidra till att nå de högt uppsatta reduktionspliktsmålen i Europa.
  Jan Nordlöf, VD
  De globala behoven av förnybara drivmedel är mycket stort. I synnerhet med de mål som reduktionsplikt i Sverige och Europa innefattar. Fördelen med tekniken är att tillgången till råvaror är obegränsad. Vi tar därför direkt steget från Organofuels validerade teknik i laboratorium till uppförandet av en pilotanläggning och genomförande av tester under 2019.
  Jan Nordlöf, VD Colabitoil.
  Vi är glada för det fortsatta förtroendet och samarbetet. Vi ser positivt på nya gemensamma insatser som fortsätter att utveckla marknaden för förnybar diesel HVO100,.
  Jan Nordlöf, VD på Colabitoil
  Den Svenska marknaden är viktig för Neste och vi är glada över vårt fortsatta samarbete med Colabitoil. Vår HVO100, förnybara diesel, har blivit bra mottagen av våra svenska bilparksägare. Den är en koldioxidsnål, fossilfri diesel producerad från 100 procent förnybara och hållbara råmaterial, och den reducerar utsläpp av växthusgaser upp till 90% jämfört med den konventionella dieseln.
  Carl Nyberg, Vice President of Sales Scandinavia
  - VI är glada över samarbetet med Colabitoil AB som leverantör av HVO, det är en viktig pusselbit i vårt mål att leverera ett fossilfritt alpint världsmästerskap. Vi kommer med detta kunna erbjuda våra leverantörer, besökare och sponsorer möjligheten att tanka fossilfritt bränsle.
  Niklas Carlsson, VD Åre 2019 AB
  Vi förenar miljönytta, kundnytta och affärsnytta för ett hållbart samhälle
  Jan Nordlöf
  Med en vakansgrad på 1,5 procent har vi nått målet med att hyra ut våra lokaler.
  Jan Nordlöf, VD
  Vi är glada att förstärka teamet med Shiromini som Industridoktorand genom KK stiftelsen och Colabitoil. Tjänsten delas mellan projekt GronaPro på Mitt Universitet och Colabitoil och innefattar verifiering och optimering av mikrober i nedbrytning av biomassa för framställan av fria fettsyror
  Jan Nordlöf, VD
  - Förutom att uppnå operativa fördelar ökar vi också insynen genom att driva produktion och tankanläggningar i dotterbolag. Det gör det lättare för kapitalmarknaden och andra intressenter att analysera och förstå vår verksamhet.
  Jan Nordlöf, VD för Colabitoil
  - Vi är glada att Yilport Gävle valt oss som leverantör av HVO100. Vi har båda hållbarhet och miljön i tankarna och tillsammans bidrar vi till ett klimatsmart samhälle.
  VD, Jan Nordlöf
  - Colabitoils positiva utveckling fortsätter i tredje kvartalet. Förberedelser inför en notering på Aktietorget intensifierades under kvartalet och vi blev i slutet av oktober godkända för en notering på Aktietorget. Noteringen planeras att ske den 12 december och emissionsvolymen före kostnader uppgår till knappt 20 miljoner. I och med förvärvet av Hällberg & Son (som tidigare meddelats) samt öppnande av nya tankställen - både allmänna samt kundspecifika - samt tecknande av ett antal nya kundavtal har vi stärkt vår position på marknaden radikalt.
  VD, Jan Nordlöf
  - Avantherm AB kommer nu att fokusera främst på utveckling av nya förnyelsebara funktionella vätskor för transport och industri.
  Per Wiklund, VD för Avantherm AB
  Affären ligger i linje med vår tillväxtstrategi att växa geografiskt både organsik och via förvärv, samt ger oss möjligheten att ytterligare effektivisera logistiken.
  Jan Nordlöf, VD för Colabitoil AB
  Gustav har en relevant bakgrund med den erfarenhet och kompetens som vi efterfrågar. Vi ser fram emot att vidareutveckla Colabitoils ekonomi- och finansfunktion, som har en central roll i företagets strategiska utveckling tillsammans med Gustav och hälsar honom varmt välkommen till Colabitoil.
  VD, Jan Nordlöf
  Hällberg& Son AB är ett väletablerat företag med starka varumärken och en stark position i Hälsingland, Jämtland och Härjedalen. Företaget besitter en hög kompetens hos sina medarbetare samt goda kundrelationer utåt. Förvärvet ligger helt i linje med strategin för Colabitoil och våra ambitioner att med ett rikstäckande nätverk av tankanläggningar kunna erbjuda outspädd, 100 procent fossilfri HVO till både företag och privatpersoner.
  Jan Nordlöf, VD Colabitoil
  Genom försäljningen av Hällberg & Son AB tar vi klivet fullt ut i övergången från fossila bränslen till förnybara biodrivmedel. Vi ser mycket goda möjligheter till vidare utveckling och tillväxt för Hällberg & Sons medarbetare som en del av Colabitoil.
  Matts Hällberg
  – Green Friday är vårat sätt att uppmärksamma införandet av ren HVO (HVO100) på marknaden. Den del av gröna näring som vi representerar förtjänar en egen dag.
  Daniel Trabold, Vice VD Colabitoil
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera