Colabitoil säkrar leverans av HVO i nytt avtal med Neste

Report this content

Colabitoil har i dag ingått ett nytt leveransavtal med Neste, världens största producent av förnybar diesel HVO100 som säkrar leveranser till befintliga och nya kunder och utvecklar samarbetet ytterligare.

Colabitoil har idag ingått nya avtal som säkrar leveranser av förnybar diesel HVO100. Tillsammans med Neste som marknadspartner kommer vi att fortsätta utveckla den höga ambitionsnivå som hjälper våra befintlig och nya kunder att nå sina miljömål på kort och
lång sikt.

- Vi är glada för det fortsatta förtroendet och samarbetet. Vi ser positivt på nya gemensamma insatser som fortsätter att utveckla marknaden för förnybar diesel HVO100, säger Jan Nordlöf, VD på Colabitoil.

- Den Svenska marknaden är viktig för Neste och vi är glada över vårt fortsatta samarbete med Colabitoil. Vår HVO100, förnybara diesel, har blivit bra mottagen av våra svenska bilparksägare. Den är en koldioxidsnål, fossilfri diesel producerad från 100 procent förnybara och hållbara råmaterial, och den reducerar utsläpp av växthusgaser upp till 90% jämfört med den konventionella dieseln, säger Carl Nyberg, Vice President of Sales Scandinavia.

Notera:
Denna information är sådan information som Colabitoil Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13  juni 2018. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Nordlöf, VD

Telefon: 072-333 70 77
E-post: jan.nordlof@colabitoil.com

Daniel Arenholm, Head of Communications & IR
Telefon: 0739-81 44 12
E-post: daniel.arenholm@colabitoil.com

HVO100 - Förnybar diesel gjord på avfall och restprodukter kan minska växthusgasutsläppen med upp till 90% och bränsleförbrukningen med upp till 5% jämfört med konventionell diesel baserad på råolja. Andra generationens biodiesel, HVO (hydrerad vegetabilisk olja), har samma kemiska egenskaper som fossil diesel men framställs från vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. Idag står HVO för den största utsläppsminskningen och är det dominerande och snabbast växande biodrivmedlet på marknaden. HVO100 är ren förnybar diesel som inte spätts ut med råoljediesel. HVO100 har bättre egenskaper och ger en bättre prestanda än fossil diesel.

Colabitoil Sweden AB (publ) är noterade på AktieTorget (COLAB) och grundades 2013 med målet att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle, förser företaget företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första pilotanläggning för tillverkning av miljödiesel framställt av vegetabilisk olja. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information, besök www.colabitoil.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är glada för det fortsatta förtroendet och samarbetet. Vi ser positivt på nya gemensamma insatser som fortsätter att utveckla marknaden för förnybar diesel HVO100,.
Jan Nordlöf, VD på Colabitoil
Den Svenska marknaden är viktig för Neste och vi är glada över vårt fortsatta samarbete med Colabitoil. Vår HVO100, förnybara diesel, har blivit bra mottagen av våra svenska bilparksägare. Den är en koldioxidsnål, fossilfri diesel producerad från 100 procent förnybara och hållbara råmaterial, och den reducerar utsläpp av växthusgaser upp till 90% jämfört med den konventionella dieseln.
Carl Nyberg, Vice President of Sales Scandinavia