Colabitoil förvärvar Hällberg & Son

Colabitoil förvärvar Hällberg & Son. Förvärvet stärker ytligare Colabitoils position på biodrivmedelsmarknadenoch skapar betydande synergier.

Colabitoil Sweden AB har i dag tillträtt och blivit ägare till samtliga aktier i Hällberg & Son Åkeri AB.Tillträde sker 30 juni, 2017. Förvärvet bedöms ha en mycket positiv påverkan på Colabitoils resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Med 25 anställda och en omsättning på cirka 300MSEK per år är Hällberg & Son redan idag ett av Norrlands starkaste varumärken för försäljning och distribution av dieselbränsle. Förvärvet innefattar drivmedelsdelen, där varumärket Helsingeoljor, 4000 kortkunder, 25 tankanläggningar, 11 anställda och 4 tankbilar ingår.

Hällberg & Son AB är ett familjeföretag, som i tre generationer framgångsrikt har drivit sin verksamhet med inriktning på försäljning och distribution av eldningsolja, dieselbränsle och smörjoljeprodukter, till företag och privatpersoner.

”Genom försäljningen av Hällberg & Son AB tar vi klivet fullt ut i övergången från fossila bränslen till förnybara biodrivmedel. Vi ser mycket goda möjligheter till vidare utveckling och tillväxt för Hällberg & Sons medarbetare som en del av Colabitoil, säger företagets tidigare ägare Matts Hällberg. 

Verksamheten grundades 1945 av Matts far, Olle Hällberg som gjorde sin första leverans av eldningsolja som ombud för dåvarande Esso. Årsskiftet 05/06 förvärvades Hälsingeoljor AB. Sedan dess har företaget arbetat med att reducera den miljöbelastning som fossila drivmedel ger upphov till.

" Hällberg& Son AB är ett väletablerat företag med starka varumärken och en stark position i Hälsingland, Jämtland och Härjedalen. Företaget besitter en hög kompetens hos sina medarbetare samt goda kundrelationer utåt. Förvärvet ligger helt i linje med strategin för Colabitoil och våra ambitioner att med ett rikstäckande nätverk av tankanläggningar kunna erbjuda outspädd, 100 procent fossilfri HVO till både företag och privatpersoner”, säger Jan Nordlöf, VD på Colabitoil 

Hällberg & Son kommer att fortsätta drivas som ett självständigt försäljnings- och distributionsbolag inom Colabitoil, enligt koncernens filosofi med decentraliserat affärsansvar. Verksamheten kommer även fortsättningsvis bedrivas från Svenstavik.

"Med sitt tydliga fokus på ren HVO biodiesel var Colabitoil ett naturligt val som ny ägare för att utveckla Hällberg & Son i framtiden. Morgondagens marknad kräver förmågan och resurser för kontinuerlig hållbar utveckling, vilket Colabitoil erbjuder. Vi på Hällberg & Son ser fram emot att fortsätta vår positiva långsiktiga utveckling tillsammans med kunder och återförsäljare med en ny stark ägare som delar både våra värderingar och mål."säger Bengt Åsengård, Styrelseordförande, Hällberg & Son. 

Jan Nordlöf VD
Telefon 072-333 70 77
E-post jan.nordlof@colabitoil.com 

FAKTA
Förnybar diesel gjord på avfall och restprodukter kan minska växthusgasutsläppen med upp till 92% och bränsleförbrukningen med upp till 5% jämfört med konventionell diesel baserad på råolja. Andra generationens biodiesel, HVO (hydrerad vegetabilisk olja), har samma kemiska egenskaper som fossil diesel men framställs från vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. Idag står HVO för den största utsläppsminskningen och är det dominerande och snabbast växande biodrivmedlet på marknaden. HVO100 är ren biodiesel som inte spätts ut med råoljediesel.

OM FÖRETAGET
Colabitoil Sweden AB (publ) grundades 2013 med drivkraften att leda utvecklingen av klimatnytta och kundnyttamed framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget yrkestrafik, företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Företaget kortar hela kedjan från råvara, produktion, distribution, till slutanvänd produkt. Genom att kombinera medvetna inköp med lokal produktion, högkvalitativa förnybara oljeprodukter och bra service gör vi det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck.Företaget leder utvecklingen av HVO i Sverige och uppför nu Sveriges första bioraffinaderi för tillverkning av miljödiesel främst framställt av vegetabilisk olja. För mer information besök www.colabitoil.com

Taggar:

Om oss

Colabitoil Sweden AB bygger framtidens bränslelösningar för produktion och leverans av premiumbränslet HVO100. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar HVO bidrar Colabitoil till en omställning till ett hållbart samhälle. Med egna tankanläggningar för försäljning till företags- och privatmarknadskunder, distribution till företagskunder samt med egen produktion i mindre skala förser företaget Mellansverige med ren HVO100.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Hällberg& Son AB är ett väletablerat företag med starka varumärken och en stark position i Hälsingland, Jämtland och Härjedalen. Företaget besitter en hög kompetens hos sina medarbetare samt goda kundrelationer utåt. Förvärvet ligger helt i linje med strategin för Colabitoil och våra ambitioner att med ett rikstäckande nätverk av tankanläggningar kunna erbjuda outspädd, 100 procent fossilfri HVO till både företag och privatpersoner.
Jan Nordlöf, VD Colabitoil
Genom försäljningen av Hällberg & Son AB tar vi klivet fullt ut i övergången från fossila bränslen till förnybara biodrivmedel. Vi ser mycket goda möjligheter till vidare utveckling och tillväxt för Hällberg & Sons medarbetare som en del av Colabitoil.
Matts Hällberg