Colabitoil växer genom övertagande av kundavtal

Colabitoil Sweden AB (publ.) har i dag tecknat avtal med Avantherm AB om att överta företagets befintliga kunder. Affären motsvarar en årsomsättning på 35 MSEK.

Colabitoil har i dag tecknat avtal om överlåtelse med Avantherm om att överta avtalskunder för drivmedel. Avtalen omfattar en upskattad orderingång om 35 miljoner kronor på årsbasis enligt volymer i befintliga avtal. Kundstocken gör att Colabitoil fortsatt expanderar geografiskt i från Stockholm till Skåne. 

- Avantherm AB kommer nu att fokusera främst på utveckling av nya förnyelsebara funktionella vätskor för transport och industri, säger Per Wiklund, VD för Avantherm AB.

Affären ligger i linje med vår tillväxtstrategi att växa geografiskt både organsik och via förvärv, samt  ger oss  möjligheten att ytterligare effektivisera logistiken, säger Colabitoils VD, Jan Nordlöf

Denna information är sådan information som Colabitoil Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017. 

Jan Nordlöf VD
Telefon 072-333 70 77
E-post jan.nordlof@colabitoil.com 

FAKTA
Förnybar diesel gjord på avfall och restprodukter kan minska växthusgasutsläppen med upp till 92% och bränsleförbrukningen med upp till 5% jämfört med konventionell diesel baserad på råolja. Andra generationens biodiesel, HVO (hydrerad vegetabilisk olja), har samma kemiska egenskaper som fossil diesel men framställs från vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. Idag står HVO för den största utsläppsminskningen och är det dominerande och snabbast växande biodrivmedlet på marknaden. HVO100 är ren biodiesel som inte spätts ut med råoljediesel.

OM FÖRETAGET
Colabitoil Sweden AB (publ) grundades 2013 med drivkraften att leda utvecklingen av klimatnytta och kundnyttamed framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget yrkestrafik, företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Företaget kortar hela kedjan från råvara, produktion, distribution, till slutanvänd produkt. Genom att kombinera medvetna inköp med lokal produktion, högkvalitativa förnybara oljeprodukter och bra service gör vi det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck.Företaget leder utvecklingen av HVO i Sverige och uppför nu Sveriges första bioraffinaderi för tillverkning av miljödiesel främst framställt av vegetabilisk olja. För mer information besök www.colabitoil.com

Taggar:

Om oss

Colabitoil Sweden AB bygger framtidens bränslelösningar för produktion och leverans av premiumbränslet HVO100. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar HVO bidrar Colabitoil till en omställning till ett hållbart samhälle. Med egna tankanläggningar för försäljning till företags- och privatmarknadskunder, distribution till företagskunder samt med egen produktion i mindre skala förser företaget Mellansverige med ren HVO100.

Prenumerera

Citat

- Avantherm AB kommer nu att fokusera främst på utveckling av nya förnyelsebara funktionella vätskor för transport och industri.
Per Wiklund, VD för Avantherm AB
Affären ligger i linje med vår tillväxtstrategi att växa geografiskt både organsik och via förvärv, samt ger oss möjligheten att ytterligare effektivisera logistiken.
Jan Nordlöf, VD för Colabitoil AB