Biodiesel HVO ökade med 71%

Report this content

Colabitoil befinner sig på en marknad med konstant tillväxt. Efterfrågan för klimatsmarta drivmedel ökar för varje år, samtidigt som världens utsläpp från fossilenergi för tredje året i rad står still och den den ekonomiska tillväxten ökar. Året 2016 ökade HVO med 71% och var första gången som sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp brutits.

Marknaden och efterfrågan för HVO växer kraftigt. Användningen av biodrivmedel ökade med hela 359 700 m3 under 2016 jämfört med 2015. En ökning på ca 26 %. Det förnybara dieselbränslet HVO ökade med 501 400 m3 vilket är en ökning med ca 71 % jämfört med 2015. Totalt uppgick konsumtionen av HVO till 1 206 100 m3 vilket var ca 16 % av den totala dieselanvändningen i Sverige under 2016. Allt enligt preliminär statistik från Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, SPBI.

Biodiesel står för 85% av alla biodrivmedel i Sverige. Enligt preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svenska Bioenergiföreningen, Svebio svarade biodrivmedel för 18,6% räknat på energiinnehåll av alla levererade drivmedel för fordonsdrift i Sverige 2016. Var fjärde liter diesel var biodiesel, och totalt användes 17,2 TWh biodrivmedel. Den snabba tillväxten för biodrivmedel under de senaste åren beror framför allt på ökad användning av HVO-diesel, framställd av olika biobaserade råvaror. HVO står för därmed för 66% av alla levererade biodrivmedel för fordonsdrift i Sverige 2016.

Colabitoil säljer i dag det förnybara drivmedlet genom externa leverantörer. Tillgången förstärkas med en egen produktionsanläggning som är under byggnation. Anläggningen kommer att producera HVO som är 100 procent förnybart och som kan ersätta fossil diesel fullt ut. Colabitoil har sedan starten 2013 lyckats ta ca 2,2% av marknadsandelarna på den totala HVO-marknaden i dag.

– Vi ser mycket positivt på möjligheterna och därför satsar vi nu på en egen större produktionsanläggning, säger VD, Jan Nordlöf. Vi vet att HVO kommer att bli en bristvara och därför är det angeläget att vi kan framställa mer, men också att vi dirigerar den tillgång som finns dit den kan göra mest nytta – det vill säga inom tung trafik.

Läs också: Colabitoil Sweden AB genomför fastighetsförvärv i Norrsundet

Jan Nordlöf VD
Telefon 072-333 70 77
E-post jan.nordlof@colabitoil.com 

FAKTA:
Förnybar diesel gjord på avfall och restprodukter kan minska växthusgasutsläppen med upp till 92% och bränsleförbrukningen med upp till 5% jämfört med konventionell diesel baserad på råolja. Andra generationens biodiesel, HVO (hydrerad vegetabilisk olja), har samma kemiska egenskaper som fossil diesel men framställs från vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. Idag står HVO för den största utsläppsminskningen och är det dominerande och snabbast växande biodrivmedlet på marknaden. HVO100 är ren biodiesel som inte spätts ut med råoljediesel.

OM FÖRETAGET:
Colabitoil Sweden AB
(publ) grundades 2013 med visionen om att utveckla framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget transportbranschen, företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa förnybara oljeprodukter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första fabrik för tillverkning av miljödiesel framställt av vegetabilisk olja. För mer information besök www.colabitoil.com

Taggar: