Colabitoil Official Supplier till fossilfritt Skidskytte-VM i Östersund 2019.

I början av juli tecknades avtal mellan Biathlon Events AB (BEAB) och Colabitoil som omfattar sponsring och leverans av förnybar diesel HVO, för att möjliggöra ett fossilfritt Skidskytte-VM i Östersund 2019. Colabitoil Official Supplier/Sustainable Partner.

Colabitoil blir Official Supplier och sponsor till BEAB som ansvarar för världsmästerskapet i skidskytte 2019. Colabitoil kommer att förse BEAB, dess leverantörer, partners volontärer med förnybara drivmedel från avtalets undertecknande och ett år framåt. I första hand förnybar diesel HVO100. Colabitoil kommer med det att ytterligare prioritera sin närvaro i Jämtland och Härjedalen.  

- I takt med att vi etablerar nya tankstationer och gör våra befintliga helt publika sätter vi också större fokus på mindre företag och privatkunder. Med HVO100 i tanken kan alla vara med att bidra till ett hållbart samhälle. Att kombinera nya fordon med dieselmotor och HVO100 reducerar både växthusgaser och partiklar, något som är extra viktigt för både evenemang- och destinationsnäringen, säger Daniel Arenholm på Colabitoil.

Med Colabitoil säkerställer BEAB leveransen av HVO100 och får en partner med stor närvaro i regionen. Colabitoil kommer att vara behjälplig att mäta den klimatpåverkan som samarbetet medför. Hos företag inom buss- och godstransporter samt yrkesmaskiner är HVO väl etablerat.

- Vi är stolta att föra miljötraditionen vidare från Skidskytte VM 2008. Det var första skidskytte-mästerskapen som blev miljödiplomerade Vi är glada över samarbetet med Colabitoil om leverantör av HVO, det är en viktig pusselbit i vårt mål att leverera ett fossilfritt världsmästerskap. Vi kommer med detta kunna erbjuda våra leverantörer, besökare och sponsorer möjligheten att tanka fossilfritt bränsle. Vår vision kring miljö är att: ett besök på skidskytte-VM 2019 i Östersund ska utgöra ett mindre ekologiskt avtryck på jordens yta än om du stannat hemma samma dag! Vi vill att även kommande generationer ska kunna njuta av vintern och fantastiska tävlingar på skidskyttestadion. Det ska vara lätt att göra rätt, vilket det blir med HVO. Befintlig fordonsflotta blir fossilfri vid nästa tankning, , säger Patrik Jemteborn, VD BEAB.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Arenholm, Head of Communications & IR, tel. 0771-18 59 65 alt. daniel.arenholm@colabitoil.com
Patrik Jemteborn, VM-general, tel. 070 671 2008 alt. patrik.jemteborn@skidskytte.se

Biathlon Events AB (BEAB) är ett evenemangsbolag och ägs till 100% av Svenska Skidskytteförbundet. BEAB utgår på årsbasis av två heltidsanställda medarbetare och därtill ett fåtal anställda med tidsbegränsade uppdrag men har en mycket stor rekryteringsbas av funktionärer och frivilliga. De fem skidskytteföreningarna (Frösö IF, Fältjägarna IF, Biathlon Östersund, Tullus IF och ÅS IF) utgör basen i tävlingsorganisationen medan ramen utanför tävlingsarenan utgörs av runt 700 övriga funktionärer. Tillsammans utgör detta organisationen för VM och World Cup-evenemang i Östersund. För mer information besök: www.skidskytte.se

.Colabitoil Sweden AB (publ) är noterade på AktieTorget (COLAB) och grundades 2013 med målet att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle, förser företaget företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första pilotanläggning för tillverkning av miljödiesel framställt av vegetabilisk olja. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information, besök www.colabitoil.com

Taggar:

Om oss

Colabitoil Sweden AB bygger framtidens bränslelösningar för produktion och leverans av premiumbränslet HVO100. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar HVO bidrar Colabitoil till en omställning till ett hållbart samhälle. Med egna tankanläggningar för försäljning till företags- och privatmarknadskunder, distribution till företagskunder samt med egen produktion i mindre skala förser företaget Mellansverige med ren HVO100.